Av. Ahmet Hilmi Feyzioğlu

TKP Bursa İl Komitesi üyesi Av. Ahmet Hilmi Feyzioğlu 2 Ekim 1980 sabahı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün 5. katından atılarak katledildi. Ölümünün 9. yılında saygıyla anarken Bursalı yoldaşlarının O'nunla ilgili kısa bir mektubunu yayımlıyoruz. "Ahmet Hilmi Feyzioğlu, DİSK'e bağlı T. Maden İş Sendikası 13 Bölge (Bursa) Temsilciliğin de hukukçu olarak görev yapıyordu. Bursa'ya geldikten sonra kısa sürede geniş bir çevre edinmiş, Bursa'daki tüm ilerici, devrimci çevrelerin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bursa'daki tüm sendika ve demokratik örgütlerin başları sıkıştığında koştukları bir insan olmuştu. Bu dönemde TKP İl Komitesi üyesiydi. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri alanında görev yaparken, çeşitli siyasal örgüt ve gruplarla yürütülen eylem birliği toplantılarında TKP'yi temsil ediyordu. Fiziğinden umulmayacak bir biçimde son derece enerjik bir insandı. Fedakarlığı ise tüm arkadaşları arasında sevilmesinin başta gelen nedeniydi. Bursa'daki grev çadırları Ahmet Hilmi'yi bulmak isteyenler için ilk bakılacak yerdi. 12 Eylül 1980, MESS grevleri sürecinde gelmişti. Ahmet Hilmi, 13 Eylül sabahı grev yerleriyle telefon görüşmelerini yaptıktan sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerce alınıp götürüldü. 1. Şube ve MİT elemanlarınca sorgulandı. Ağır işkence gördü. Canını verdi, inançlarını korudu. İntihar süsü verebilmek için 2 Ekim 1980'de Bursa Emniyetinde'nde siyasi şubenin bulunduğu 5. kattan aşağı atıldı. Mücadelesini, anısını yaşatıyoruz, yaşatacağız."

Talip Öztürk (1947-1979)

Türkiye öğretmen hareketinin saygın önderlerinden Talip Öztürk 1947'de Erzurum'un merkez Toparlak Köyünde doğdu. 10 çocuklu bir yarıcı ailesinin 7. çocuğuydu. İlkokulu önce köyünde, son sınıfı kentte bitirdi. Erzurum Eğitim Enstitü-sü'ndc okudu. İki yıl çobanlık, altı yıl da işçilik yaptı. Ardından Kütahya Simav Çiftköy ortaokulunda üç yıl çalıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası yönetiminde bulunduğu sürece öğretmen hareketinin demokratik hak ve özgürlükleri savunma temelinde eylem yürütmesi için özveriyle çalıştı. 1970'te tayininin çıktığı İstanbul'da bu çizgisini güçlendirdi. 12 Mart döneminde kısa süre tutuklandı. 1973'tcn sonra öğretmen hareketi içinde gelişen Birlik-Dayanışma grubu içinde yeraldı. 1976'da İstanbul TÖB-DER şube Başkanlığı'na seçildi. Giderek Türkiye öğretmen hareketinin önderleri arasında yeraldı. 16 Kasım 1979'da görevli olduğu okuldan bir grup arkadaşıyla çıktıktan sonra faşistlerce öldürüldü. Onbinlerce antifaşistin elleri üzerinde son yolculuğuna çıktı. Türkiye öğretmen hareketinin önderlerinden Talip Öztürk'ü ölümünün lO.yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Ali İhsan Özgür (1954-1978)

Ali İhsan Sinop'un Ayancık ilçesindendi. Galatasaray Lisesi'nde okuduğu dönemde, 16-17 yaşlarında sosyalizm yoluna girdi. 12 Mart karanlığında bir grup arkadaşıyla birlikte Marksizm-Leninizm'in klasiklerini sistemli biçimde okuma ve yeni yeni insanları sosyalizme kazanma çabasına girdi. 1973 sonrasında bir yandan İktisat Fakültesinde öğrenciler içinde, öte yandan Eyüp Halkevi'nde, Gaziosmanpaşa'da çalıştı. TSİP ye Genç Sosyalistler Birliği üyesi oldu. "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Kavgasında Öncü" gazetesinin yazıişlcri müdürlüğü görevini üstlendi. Ardından İlerici Gençler Derneği üyesi oldu, TKP saflarına katıldı. Halkevciliği hiç bırakmadı; öldürüldüğünde Halkevleri İstanbul İl Koordinasyonu'nda görevliydi. Politika gazetesinde sürdürdüğü gazeteciliğini Savaş Yolu yazıişlcri müdürlüğü izledi. Ne ki Ali İhsan Savaş Yolu'nun ilk sayısını göremedi; 21 Kasım 1978'de Fenerbahçe'de bir arabanın içinde battaniyeye sarılı olarak bulundu. Katil sanıkları İstanbul ÜGD Başkanı Kazım Ayaydın ve Gürsel Baş-demir serbest bırakıldılar. Savaş Yolu çıktığı sürece Ali İhsan'ın adı, künyesinde bir onur abidesi olarak durdu. Ali İhsan insan sevgisiyle dolu, yorulmak bilmez, şakacı, özverili, dost canlısı bir insandı.

İrtibat: posta@urundergisi.com Telefon: 0212 - 245 28 11