10 Eylül'den açıklama

Dergimiz gecikerek ve iki sayı birlikte çıkıyor. Bu gecikmeden dolayı okuyucularımızdan özür diliyoruz. Gecikme "ne yapmalı" sorusuna verilecek yanıt konusunda dergimiz taraftarları arasında süren tartışmadan kaynaklandı. Dergimizin ilk sayısında ortaya koyduğu "ideolojik netlik-örgütsel omurga-lenincilerin birliği" üçlemesine aykırı olarak "birlik özneldir, sınıf mücadelesinin brendi değişik politik özneler arasında hemen bugünden birleşik bir önderliği güçlü bir biçimde çağırmıyor" düşüncesine gelen az sayıda arkadaşımızın bu önerisi çoğunluk tarafından reddedildi. Bunun üzerine aynı arkadaşlar "bütün teorik referanslarımızı yitirdik, bir inceleme araştırma grubuna dönüşelim" önerisiyle ortaya çıktılar. Bu da reddedilince, sosyalist sistemdeki çöküntüden morali bozulan arkadaşlarımız 199O'lı yılların daha şimdiden kaybedildiği varsayımıyla "artık 2000'li yıllara hazırlanmak gerekir", "reformcu-devrimci ayırımı yanlıştır", "birleşik yasal bir emek ve sosyalizm partisi yaratılmalıdır", "lenincilerin birliği perspektifi düne göre daha da uzaklaşmıştır" çizgisini dayatmaya kalkıştılar. "Ne yapmalı" sorusuna çoğunluğun verdiği yanıtı bu sayımızda okuyacaksınız. Arkadaşlarımızın kerameti kendinden menkul dayatmacı şeflik dönemlerinin kapandığını kısa sürede anlayacaklarına, moral bozukluğundan sıyrılarak 1990'ların önümüze koyduğu görevleri serinkanlılıkla değerlendirmeye başlayacaklarına inanıyoruz. Bütün okuyucularımızı bu konulardaki görüşlerini bize yazmaya çağırıyoruz.


İrtibat: posta@urundergisi.com Telefon: 0212 - 245 28 11