çıkarken (sayfa 3-4)

Bugün ülkemizde sol siyasal dergilerin adlarını eksiksiz sayabilecek insan var fnı bilinmez. Elinizdeki dergiyle birlikte bunlara bir yenisi ekleniyor: 10 EYLÜL. devamı...

Cezaevlerinde onur direnişi (sayfa 5-8)

12 Eylül tutsakları 1 Ağustos Genelgesi'nin kaldırılması için başlattıkları açlık grevine 52. günde son verdiler. Bilindiği gibi açlık grevi, Eskişehir Özel Tip Cezaevinde tünel bulunmasını bahane eden yönetimin, tutuklu ve hükümlülerin en temel haklarını bile gasp etmesi üzerine 29 Haziran'da başlamıştı. devamı...

"Sosyalistlere Çağrı" Toplantısı: Nasıl bir birlik? (sayfa 9-15)

On sekiz imzalı "Sosyalistlere Çağrı"nın öngördüğü ilk toplantı 12-13 Ağustos'da yapıldı. Toplantıya katılan örgütlü güçlerin temsilcileri ve tek tek Marksist aydınlar birlik sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdiler. devamı...

BARIŞ SAVAŞIMINDA TÜRKİYELİ OLMAK (ALİ SAİM TEKİN) (sayfa 16-17)

1 Eylül 1939, Nazi Orduları'nın Polonya sınırlarını aşarak insanlığı İkinci Dünya Savaşı cehennemine sürüklediği tarih. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine, yaralanmasına yolaçan bu savaşın bitiminden sonra "bir daha asla olmasın" ana sloganıyla, 1 Eylül, dünyadaki barış güçlerince Barış Günü kabul edildi. devamı...

Köhneleşmiş bir ekonomik sistemin zincirleri arasında (Frederic Clairmonte) (sayfa 18-22)

Bay Bush, seçim kampanyası sırasında daha "sevimli" bir A-merika'nın doğuşunu ilan etti. Ancak çok sayıda büyük bankacı gibi Washington'un siyasal oligarşisi de böyle bir şeyin olamayacağını ve ekonominin borçla çalıştığını biliyor: devamı...

Marksizm-Leninizm yolumuzu bugün de aydınlatıyor (1) (sayfa 23-38)

SBKP MK’ya bağlı Toplumsal Bilimler Akademisi’nce 1980’li yılların ikinci yarısında ortaya atılan tezler, uluslar arası komünist harekette canlı bir tartışmaya neden oldu. Dergimiz ilk sayısından başlayarak, “nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyayı nasıl, hangi güçlerle dönüşüme uğratabiliriz?” sorusuna bağlantılı olarak doğrudan program sorunuyla iç içelik gösteren bu tartışma konusunda bir diziyi yayınlamaya girişiyor. devamı...

Dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılması (sayfa 39-44)

Somut koşulların somut tahlili Marksizmin yaşayan ruhudur. Son 15 yılda dünya ekonomisinde ortaya çıkan yeni eğilimlerin değerlendirilmesi, kapitalist sistemdeki yeni gelişmelerin toparlanması, sermayenin ve devletin bu dönemdeki stratejilerinin irdelenmesi, sosyalist ülkelerdeki yeni düzenlemelerin anlaşılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ekonomideki etkilerinin incelenmesi, işçi sınıfının strateji ve taktiklerinin, polikasının belirlenmesi açısından vazgeçilmez bir önem taşıyor. devamı...

Program sorunu üzerine 1 (sayfa 44-45)

Türkiye komünist hareketinin önüne bir program getirildi: TBKP programı.
Bu program ülkemiz işçi sınıfının politik hareketinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. Keskin bir yol ayrımındayız: Ya Markizm-Leninizm'in devrimci yolunda yürüyerek emperyalizme ve kapitalizme karşı sosyalizm savaşımını sürdüreceğiz ya da uzlaşma ve reformizm çizgisini benimseyerek burjuva kamplının bataklığına gömüleceğiz. devamı...

Sıralarında olmakla övünülecek tarih (sayfa 56-57)

Komünist ve işçi hareketimizin tarihine ilişkin bütünsel bir çalışmanın olmadığı koşullarda bu konudaki her çalışma özel bir ilgiye değer oluyor. Hele insanların tarihlerine, köklerine haklı bir dikkat ayırdıkları böylesi bir dönemde sapla samanın ayrılması da önem taşıyor. devamı...

KIRKINCI YILIMIZ (Nazım Hikmet) (sayfa 58)

Hepimiz kırk yıl önce doğduk
Kırk yıl önce sabahleyin dev,,,

Tarihten 10 Eylül 1920 (sayfa 59)

Mustafa Suphi'nin yurtdışındaki örgütü ile İstanbul ve Ankara'daki komünist teşkilatları Birleştirici Kongreyi memleket için de, Anadolu'da, Ankara'da yapmak istediler. Ankara hükümeti, Kongrenin yapılmasına izin vermedi. devamı...


 İrtibat: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak Ocaklı Han Kat:3 Daire No:6 / Taksim-İSTANBUL Telefon: 0212 - 245 28 11