10 Eylülden (sayfa 2)

Değerli Dostlar,
Dergimizin ilk sayısına gösterdiğiniz ilgi güç kaynağımız oldu. Bu ilgi öncelikle dergimizi "arama" kararlılığı gösteren okurlarımızda kendini belli etti. Çünkü gerçekten de 10 Eylül günü dergimizin bayilerin önemli bir bölümünde bulunmaması ısrarlı bir "arama"yı gerektirdi. devamı...

Haberler (sayfa 3-10)

Senaryolar ve yaşamın diyalektiği
Haydi, unutmayalım bu dayanışmayı
Şili'de seçim
Sürgün, toplu kırım, halka kurşun: İşte "Demokrasi"
Mücadele ettiler ve kazandılar
JMarchais ve Hawi goruştu
Aslolan Anayasa ve Yasanın değiştirilmesi
İlerici basın üzerindeki baskıların bir uzantısı olarak..
Volodia Teitelboim Şili KP Genel Sekreteri seçildi
Havana toplantısı devamı...

Kapitalizmin yeni bir aşaması mı? (sayfa 11-16)

Bu yazı, Monthly Revievv Press tarafından yayımlanacak olan Instability and Change in the VVorld Economy (Dünya Ekonomisinde İstikrarsızlık ve Değişme) adlı kitabın (ed. Arthur MacEvvan ve VVilliam K. Tabb) sonuç bölümünü oluşturmaktadır. Yazı, Fransa'da Ocak 1989'da CGT (Genel İş Konfederasyonu) tarafından düzenlenen "Bunalım Koşullarında Uluslararası Dayanışma" konferansına sunulan metne göre küçük değişiklikler içermektedir. Yazı, Monthly Review Dergisi'nin Mayıs 1989 tarihli cilt 41, sayı 1 nüshasından çevrilmiştir.devamı...

Marksizm-Leninizm yolumuzu bugün de aydınlatıyor (2) (sayfa 17-28)

Kemal Bilgi, geçtiğimiz sayımızda yayınladığımız çalışmasını Ekim 1988’de kaleme almış. Bu çalışmaya bir yanıt olmak üzere hazırlanan Talat Öz’ün eleştirisi ise Kasım 1988 tarihini taşıyor. T. Öz’ün bu eleştirisinin “gözden geçirilmiş” bir biçimi Şubat 1989’da Yeni Açılım dergisinde yer aldı. Bu sayımızda yer alan Marksizm-Leninizm Yolumuzu Bugün de Aydınlatıyor (2) ise, Kemal Bilgi’nin Aralık 1988 tarihli devamı...

Program sorunu üzerine (2) (sayfa 29-43)

Kemal Bilgi, Program Sorunu Üzerine çalışmasını, TBKP Program Taslağı'nı esas alarak Aralık 1988'de hazırlayıp Mayıs1989'da biçimlendirmiş. İzleyen süreçte TBKP Programı ülkemizde Yeni Açılım Yayınları'nca yayımlandı. Görüldüğü kadarıyla Taslak ile Program arasında ana mantığı itibariyle köklü bir değişiklik yok. devamı...

Dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılması (2)
Yeni teknolojiye dayalı sanayiler (sayfa 44-48)

Amerikalı Marksist araştırmacı Joyce Kolko'nun Dünya Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılması adlı adlı kitabının teorik çerçevesini açıklayan “Giriş” bölümünü geçen sayımızda yayınlamıştık. Bu sayımızda, kitabın “Yeni Teknolojiye Dayalı Sanayiler” başlıklı bölümünü sunuyoruz. Yazar bu bölümde, elektronik, bilgisayar, robotik, telekomünikasyon ve benzeri dallardaki en bilimsel ve teknoloji gelişmelerin ekonomi üzerindeki daraltıcı etkisine işaret ediyor. devamı...

“Artizanlığa son” verilebildi mi? (sayfa 49-51)

Ahmet Şahin, bu yazısında TKP'nin 1973 atılımıyla girdiği tarihsel dönemde örgütsel dönemeç noktaları itibariyle Leninci yeni tipten partileşme sürecine girmeyi başarıp başaramadığını ve bunun nedenlerini irdeliyor. Ülkemiz sol hareketinde birlik sorunlarının tartışıldığı günümüzde TKP'nin 1973 atılımının bu bağlamda irdelenmesi özel bir önem taşıyor. devamı...

GECE GELEN TELGRAF Nazım Hikmet (sayfa 52)

Gece gelen telgraf
dört heceden ibaretti:
"VEFAT ETTİ..."
İmza yok.
devamı...

İ. Bilen, 87 yaşında, aramızda... (sayfa 53)

18 Ekim, TKP Merkez Komitesi Genel Sekreterlerinden ve 1973 atılımının önderlerinden İ. Bilen yoldaşın 87. doğum yıl dönümü. İ. Bilen, 18 Ekim 1902'de Rize'de doğdu. Ailesi, oranın yerlisi değildi. Babası deniz subayı-öğretmendi. devamı...

Yığın bağları - TKP'nin güç kaynağı (sayfa 54-60)

Ülkemiz derin ekonomik, sosyal ve politik süreğen bunalımın kıskacında kıvranıyor. Bununla birlikte, sınıfsal çatışmalar keskinleşiyor."Tüm emekçi katmanların ve ülkenin politik yaşamı üzerinde işçi sınıfının etkisi güçleniyor. Yığınların savaşımını yönetmede TKP'nin rolü artıyor.devamı...

Behice Boran ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı saygıyla anıyoruz (sayfa 61)

Behice Boran, 1 Mayıs 1910'da Bursa'da doğdu. 1931'de Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra bir süre öğretmenlik yaptı. 1934'te, ABD'ye gitti ve sosyoloji alanında doktorasını tamamladıktan sonra 1939'da Türkiye'ye döndü...
Doktor Hikmet Kıvılcımlı, 1902'de doğdu. Genç yaşta Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katıldı; Köyceğiz Kuvayı Milliye kumandanlığı yaptı. İstanbul'a gelerek Askeri Tıbbiye'de okuyup bitirdi... devamı...

Gözlemler, değinmeler, deneyimler... (sayfa 62-63)

Özellikle 1980 sonrası gerek dünyada gerekse Türkiye'de ilginç ve önemli gelişmeler oldu. Dünyadaki gelişmelerin önemli bir bölümü sosyalist dünyada odaklaşırken tüm gezegenimiz sağ bir dalganın etkisi altında kaldı. devamı...
 İrtibat: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak Ocaklı Han Kat:3 Daire No:6 / Taksim-İSTANBUL Telefon: 0212 - 245 28 11