10 Eylül'den (sayfa 2)

Değerli dostlar. Dergimizin 2. sayısı Kemal Bilgi'nin ve Tarihten bölümü'nde İ. Bilen'in yazıları nedeniyle toplatıldı. devamı...

Haberler (sayfa 3-10)

Rejim Bunalımını gerçek yüzü
Yurtdışındaki sosyalistlerin Franfurt tartışmaları
Çin KP MK Genel Sekreterliğine Tiang Zemin getirildi
Yunanistan KP (KKE) MK Genel Sekreterliğine Grigoris Farakos getirildi
Üniversite gençliği:
Gerçek alternatif, dönüştürme gücümüzdür
Yugoslav Komünistleri Ligasının ilk olağanüstü kongresi toplanıyor
Sendika genel kurulları toplanıyor devamı...

OKTOBR 1917: "DE TE FABULA NARRATUR" (sayfa 11-15)

Başlıktaki Latince deyim, Karl Marks tarafından "Kapital"in 1. cildinde kullanılmıştır ve çok önemli bir düşünceyi dile getirmektedir. Deyimin sözcük anlamı; "Anlatılan senin hikâyendir" şeklinde çevrilebilir. Şimdi Marks'ın ne anlatmak istediğine bakalım: "Bu yapıtta kapitalist üretim biçimini ve bu üretim biçimine uygun düşen üretim ve değişim ilişkilerini incelemekteyim. devamı...

Yeni ve "Yeni" (sayfa 16-18)

Hepimiz biliriz; Marksistler, komünistler yeninin yanındadırlar. Tarihin, insan topluluklarının gelişimini yeni ile eskinin savaşımı olarak görürler, ilerlemenin yönünün her zaman yeni doğandan, gelişenden yana olduğunu saptarlar. Bu noktada da, tarihsel gelişmenin nesnel yasaları, komünistlerin sınıfsal tavır alışlarıyla çakışmakta, böylelikle de işçi sınıfının devrimci dünya görüşünün bilimsellikle üst üste düştüğünü parlak bir biçimde kanıtlamaktadır. devamı...

Ayrıntılarda unutturulan büyük gerçek (sayfa 19-26)

Orhan İyilerin bu yazısının bir özeti Görüş dergisinde yayımlanmıştı. Nasıl bir parti tartışmalarının yoğunluğunu sürdürdüğü ülkemizde 10 Eylül O.İyilerin çalışmasını bütünüyle yayımlamakla bu tartışmaya Leninci platformdan katılmayı uygun buluyor. Marksizm-Leninizm'in parti öğretisinin ağır saldırı altında bulunduğu, özellikle Leninci partinin demokratik olmadığı yönündeki ideolojik taarruza karşı O. İyiler, tarihsel gerçeklerin ışığında ağırlıklı olarak bu sorunu inceliyor. devamı...

Marksizm-Leninizm yolumuzu bugün de aydınlatıyor (3) (sayfa 27-40)

Toplumsal Bilimler Akademisi üyesi kimi bilim adamlarınca ortaya atılmış olan ve tüm dünyada, özellikle de sol hareketler içinde geniş yankılar uyandıran yeni teorik tezlerin üklemizde yansımasından sonra, bu konudaki temel yaklaşımı "Marksizm-Leninizm Yolumuzu Bugün de Aydınlatıyor 1" ve "Marksizm-Leninizm Yolumuzu Bugün de Aydınlatıyor 2" başlıklı yazılarımda ortaya koymuştum. devamı...

Yenilenme mi kopma mı?(sayfa 41-48)

Bir süredir Yeni Açılım dergisi yazarları arasına katılan TBKP Genel Sekreteri, H. Kutlu, gerek bu dergideki, gerekse Marksizm ve Gelecek dergisinin ilk sayısında başlayan yazarlığına yöntem ve yöntembilim sorunlarını ele alarak girişti. devamı...

1990'lara girerken ülkemiz, kadın hareketi ve görevler (sayfa 49-53)

Kadın hareketinde 1980 sonrası dönemdeki hareketlenme ve arayışlar sürüyor. Emel Aslan ve Hülya Gülbahar, bu ilk yazılarında kadın sorununa çok genel bir girişiyle ülkemizdeki kadın hareketinin durumunu ele aldıktan sonra, kadın hareketinin örgütlenme sorununu özel olarak inceliyorlar. devamı...

Tekelci sermayenin stratejisi ve savaşımın boyutları (sayfa 54-56)

İsmail Kaplan, somut olgulardan hareketle ülkemiz egemen sınıflarının önümüzdeki dönemde izlemeyi öngördükleri stratejiyi analiz ediyor. Bu stratejinin işçi sınıfımız ve emekçi halkımız için ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Bu analiz sonucunda ülkemizde önümüzdeki süreçte sınıf savaşımının kesinleşeceği yargısına ulaşıyor. İ.Kaplan'ın bu yazısı, böylelikle komünist ve işçi hareketinin önümüzdeki döneme ilişkin taktiklerinin hazırlanmasıyla ilgili ipuçlarını da veriyor. devamı...

YERALTINDA Francisco Vila (sayfa 57-61)

Günümüzde, yani yirmi birinci yüzyılın eşiğinde, dünyanın sosyalist olmayan kesimindeki kardeş partilerin dörtte biri hala yeraltında veya yarı-legal koşullarda çalışmak zorunda bulunuyor. Düşman güçler komünist örgütleri demokratik işleyişten bütünüyle yoksun, dışa kapalı, adeta terörist tarikatlar olarak betimlemeye kalkışıyorlar. devamı...

Yaşayarak yaratılan tarih üzerine (sayfa 62-64)

Komünist ve işçi hareketinin ilk yazımda tanımladığım çerçevedeki tarihi üzerine yazmak istiyordum. Ne ki, TKP'nin 1973 atılımıyla açılan döneme ilişkin tartışmaların yoğunlaşması, bu isteğimin önemli ölçüde sapmasına yol açtı. Buna son verebilmek için, aslında her-biri üzerinde ayrıntılı biçimde durulması gereken birkaç konuyu bir arada ele almak istiyorum. devamı...

Lenin ve Türkiye (sayfa 65-66)

Bu sayımızda Türkiyeli Komünistlerin "Yurdun Sesi" dergisinden Oktobr Devrimi sırasında Lenin'in Türkiye ile ilgili yaklaşımlarını ve Türkiye halkının bu devrime yaklaşımını veren bir yazıyı sunuyoruz. devamı...

Mustafa Asım Hayrullahoğlu'nu (Deniz) saygıyla anıyoruz. (sayfa 67)

Mustafa Asım Hayrullahoğlu 1948'de Diyarbakır'da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Gençlik yıllarından başlayarak sosyalizm mücadelesine katıldı. Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Doğu Devrimci Kültür Ocakları'nda çalıştı. TİP'e üye oldu. 1969 Sungurlar direnişine ve bir dizi işçi direnişine katıldı. 15-16 Haziran 1970 eylemi sürecinde "Tekel Gerçek" gazetesinin yayımlanmasında aktif görev yaptı. devamı...

SIRADAKİ (sayfa 68)

Başladı işe
Bitirdi işi...
Başlarken avaz avaz bağırmadı.
Bitirdi ve: devamı...

Av. Ahmet Hilmi Feyzioğlu (sayfa 69)

TKP Bursa İl Komitesi üyesi Av. Ahmet Hilmi Feyzioğlu 2 Ekim 1980 sabahı Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün 5. katından atılarak katledildi. Ölümünün 9. yılında saygıyla anarken Bursalı yoldaşlarının O'nunla ilgili kısa bir mektubunu yayımlıyoruz. devamı...

Belediye-İş'te sendikal durum (sayfa 70-73)

Bugün Türk-İş içinde oldukça önemli bir nicel güce sahip olan Belediye-İş sendikası 1980 öncesi aynı işkolunda faaliyet yürüten birkaç tane ufak birimin birleşmesiyle oluşmuş bir yapıdır. Hepsi 5-10 bin üyeyle idare eden bu ufak birimlerin en önemlisi Türkiye Genel-İş sendikasıydı. devamı...

Postamızdan (sayfa 78-79)

İkinci sayımızla birlikte yine cezaevlerinden gönderilenlerin ağırlıklı yer tuttuğu çok sayıda mektup elimize geçti. Cezaevlerinden elimize yeni geçen mektuplar şunlar: Atilla Karagöz - Bartın; Olgun Erol Kara - Mengen; Halil ibrahim Özcan - Çanakkale; Yener Metiner - Nazilli; Sinan Çiftyürek - Bayrampaşa; Yaşar Yıldız - Bartın; Ahmet Turan Demir - Gaziantep.
Mektup gönderen dostlarımızın mektuplarını yanıtlamaya özen göstereceğimiz için açık ad ve adreslerini yazmalarını bir kez daha diliyoruz. devamı... İrtibat: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak Ocaklı Han Kat:3 Daire No:6 / Taksim-İSTANBUL Telefon: 0212 - 245 28 11