10 Eylül'den (sayfa 2)

"Dergimizin Kasım 1989 tarihli 3. sayısı toplatılmadı" diye başlayan bu sunumuz dizgideyken, 21 Kasım'da toplatma kararı çıkartıldı. devamı...

Ayın yorumu (sayfa 3-4)

Daha da fazla geç kalmayalım!
Turgut Özal TBMM'de muhalefet partilerinin katılmadığı bir oturumda cumhurbaşkanlığına seçildi ve görevi 12 Eylül cuntasının başkanı Kenan Evren'den devraldı. devamı...

El Salvador halkı devrime yürüyor. (sayfa 5-6)

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne bağlı gerilla birlikleri, on yıldan beri süren iç savaşın en kapsamlı taarruzunu da gerçekleştirerek başkent San Salvador'un önemli semtlerini ele geçirdiler. devamı...

Dolores İbarruri (La Pasionaria) öldü (sayfa 6)

"İspanya halkı! Kadınlar! Silahınız yoksa bıçaklarınızla, kızgın yağla savaşın! Ayakta ölmek diz çöküp yaşamaktan iyidir. NO PASARAN (Geçemeyecekler)!" devamı...

İnsanlık tarihinde yıldızın parlamadığı anlar (sayfa 7-15)

Osman Yücel ve Erhan Can, bu yazılarında dünya komünist hareketinde neler olduğunu inceliyorlar, bundan sonraki yazılarında ise neden olduğunu ele alacaklarını belirtiyorlar. Yücel ve Can, dünya komünist hareketinde yıldızın parlamadığı anlardan birinin yaşandığı saptamasını yapıyorlar. devamı...

İşçi sınıfının tarihsel misyonu temelinde strateji ve taktikler (sayfa 16-20)

Fahrettin Ozan, gerek dünya komünist hareketi içinde uluslararası planda süren arayış ve tartışmalar, gerekse ülkemizde 1980 sonrasının örgütsel ve moral erozyonu nedeniyle bir kavram kargaşası doğduğu saptamasından hareketle önce kavramların içeriklerini netleştirmenin önemini vurguluyor. devamı...

Sendikal harekette sorunlar ve yaklaşımlar (sayfa 21-24)

Kemal Savaş, Türk-iş genel kuruluna yaklaştığımız bugünlerde, sendikal hareketin dünya ölçeğinde yüzyüze bulunduğu taarruzla bağlı olarak 12 Eylül 1980 ertesinde ülkemizde yaşanan süreci ve bunun sonuçlarını irdeliyor. devamı...

Türkiye'de insan hakları var mı? (sayfa 25-26)

Av.Kamil Muti, ülkemizde insan haklarının bulunup bulunmadığı sorusunun varlığının kor-kunç olduğu yargısıyla başladığı yazısında özellikle yaşama hakkı ve düşünce ve örgütlenme hak ve özgürlüğü konularını ayrıntılı biçimde ele alıyor. devamı...

İnsan hakları insani toplumun ürünü olacaktır. (sayfa 27-33)

10 Aralık İnsan Hakları Günü, ülkemizde yaşama hakkı ve düşünce ve örgütlenme özgürlüğü gibi en temel iki hakkın doğrudan tehdit altında olduğu, diğer insan hakları adı verıTen hakların ise Anayasa düzeyinde kısıtlandığı koşullarda kutlanıyor. Erden Akbulut, bu yazısında insan inaklarının ne olduğunu, insanlık tarihinde ne zaman, hangi koşullarda gündeme geldiğini ele alırken, bu hakların ta baştan sınıfsal bir karakter taşıdığı vurgusunu getiriyor. devamı...

Bilimsel-teknolojik devrim işçi sınıfının rolünü azaltıyor mu? (sayfa 34-35)

Timur Timofeyef, SSCB Bilimler Akademisi Dünya İşçi Sınıfı Hareketi Enstitüsü Müdürü. Timofeyef'in bu makalesini, Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) aylık yayın organı Dünya Sendikal Hareketi'nin Şubat 1989 tarihli sayısından aktarıyoruz. devamı...

Çağdaş Amerikan kapitalizmi ve işçi sınıfı (sayfa 36-40)

Dünya, Marx ve Engels'in hatta Lenin'in çağından bu yana birçok bakımdan değişti. Onların eserleri, geçen son yarım yüzyılda başarılı sosyalist devrimler gerçekleştiren işçiler ve onların yandaşları için en temel kılavuzlar oldular. Onlar bugünkü kapitalist ülkelerdeki toplumsal yaşamı dönüştürme yollarını arayan insanlara da ilham vermeye devam etmektedir. devamı...

Yeniden yapılanma ve işçi sınıfı (sayfa 41-43)

Amerikalı araştırmacı Joyce Kolko bu yazısında çağdaş işçi sınıfı çözümlemeleri için teorik bir çerçeve sunuyor. İşçi sınıfının kapitalist sistem içerisindeki durumunu belirleyen sürekli etkenlerin altını çizen yazar, dünya ekonomisindeki son gelişmelerin, geçici etkenlerin abartılmasına dayanan yüzeysel yaklaşımları ve moda sonuçları çürüttüğü yargısına varıyor. devamı...

Çözüm özelleştirme değil, kendi teknolojimizi üretme (sayfa 44-46)

>Mehmet Uğur, Özal hükümetleriyle uygula-maya konan Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) özelleştirilmesi sorununu KİT'lerin ülkemizde oluşumu ve gelişimi süreci içinde ele alarak bugün varılan noktada "özelleştirme" girişiminin nasıl bir sınıfsal tercihe dayandığını ortaya koyuyor. Özelleştirme politikasıyla çokuluslu tekellerde işbirlikçi tekelci burjuvazinin ekonomik entegrasyonunda yeni bir boyuta sıçranacağını vurguluyor. devamı...

1990'lara girerken ülkemiz kadın hareketi ve görevler (2) (sayfa 47-53)

Türkiye'de kadın olmak, toplumsal konumlara, yaş, meslek ve ulusal özelliklere göre çeşitli biçim ve yoğunluk farklılıkları gösterse de, yaşamın tüm alanlarına yansıyan bir ayrımcılıkla karşı karşıya olmak demek. Yüzlerce yıldır süregelen çağdışı feodal gelenek ve göreneklerin, dinsel bağnazlığın ve erkek egemen değer yargılarının yaşamı çekilmez kılan baskılarıyla boğuşmak demek. devamı...

ŞİİR (sayfa 54-55)

Ver elini - kuşlar insanların omuzlarına konup
En sonunda o kızoğlankız umudun devamı...

İstanbul'da Komünist ve Amele Harekâtı; Ethem Nejat Yoldaş'ın Nutku (sayfa 56-58)

Yoldaşlar! Proletarya öteden beri dünya kapitalistlerinin esiri olan Türkiye'nin Harbi Umumide sermayedarlığının yeni ve büyük bir soygununa hedef oldu. Harp içeride başlayan ve yeni bir sermayedarlık tesis ve hayat pahalılığını ihdas eden cereyan,harpten sonra da devam etti. devamı...

Gözlemler, değinmeler, deneyimler (sayfa 59-61)

Belediye-İş sendikası genel merkez kongresi yapıldı
TBKP komünist adına layık bir parti olamaz
Reformizmi reddetmek devamı...

Postamızdan (sayfa 62-63)

Bu sayımızda Postamızdan köşesine cezaevlerinden bize yazan dostlarımıza ayırdık. Herbirinin adresini yayımlamaya özen göstermeye çalışmamızın amacı,dileyen okurlarımızın kendilerine mektup, kitap, dergi vb. göndermelerine, böylece cezaevlerindeki politik tutuklu ve hükümlülerle dayanışmayı sıcak turnalarına olanak vermek. devamı... İrtibat: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak Ocaklı Han Kat:3 Daire No:6 / Taksim-İSTANBUL Telefon: 0212 - 245 28 11