merhaba (sayfa 2)

Dergimizin 4. sayısı, yayımını izleyen hafta içinde toplatıldı. Tüm gazete ve dergi bayileri tek tek dolaşılarak, ‘fazla mesai’ yapılarak, okurları 10 Eylül ‘tehlikesinden kurtarıldı’. DGM Savcılığı’nda ‘neden Marksizm Leninizm’in arılığını savunuyorsunuz?’ , ‘Neden reformizmi reddediyorsunuz?’ biçiminde hukuksal soruşturmaya uğratıldı. devamı...

toplatma kararlarına itirazlarımızdan… (sayfa 3)

‘…Hukuki dayanaktan yoksundur, çünkü T.C. Anayasası’nda varolan basın özgürlüğü çerçevesinde basının mesleki haklarının icrası, bilindiği gibi, suçun temel dört unsurundan biri olan hukuka aykırılığı hukuka uygun hale getirdiğinden suç unsuru oluşmamıştır. Öte yandan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilgili hükmüyle bağlı olarak T.C. Anayasası’nın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti bu yazılarda kullanılmıştır. devamı...

DÜŞÜNCELERİMİZİ SAVUNMAK YAŞAMAK HAKKIMIZI SAVUNMAKTIR. (sayfa 8-9)

1989 yılının Eylül ayından bu yana her ay yayınlanmış 4 sayısı da Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı’nca ivedi bir biçimde toplatılan 10 Eylül Dergisi’nde yazılarını ve düşüncelerini yayınlamış olan biz aşağıdakiler: gerek toplatma kararlarının ve de gerek hakkımızda açılmış olan davaların bizi etkileyemeyeceği aşağıdaki gerekçeleriyle birlikte kamuoyumuza açıklamayı yararlı buluruz. devamı...

 İrtibat: Sıraselviler Caddesi Billurcu Sokak Ocaklı Han Kat:3 Daire No:6 / Taksim-İSTANBUL Telefon: 0212 - 245 28 11