Tarih: 29.9.2006 |  Haberler
Biz aşağıda imzası olan devrimci, sosyalist grup ve partiler

Biz aşağıda imzası olan devrimci, sosyalist grup ve partiler, 3 Kasım seçimlerine Emek Barış ve Demokrasi Bloku olarak DEHAP çatısı altında girmeye karar verdiğimizi kamuoyuna açıklıyoruz.
Bizler, sol blokun çatısı altında katılacağımız seçim kampanyasını, Türk ve Kürt emekçilerinin kapitalizm ve küreselleşmenin saldırıları karşısında ortak mücadele zeminlerinin yaratılması için değerli bir fırsat olarak görüyoruz.


Emek Barış ve Demokrasi Bloku çatısı altında sürdüreceğimiz seçim kampanyasını, emekçi ve ezilenlerin haklarının savunulması ve seçimden sonra da ortak bir mücadele ekseni kurulmasının bir aracı olarak görüyoruz.

Emekçilerin ve halkın acil sorunları arasında, - ABD emperyalizminin, Irak-a ve bütün Ortadoğu-ya yönelik tehdidine karşı çıkılması,
     - Türkiye hakim sınıflarının İMF destekli ekonomik programlarına karşı sınıf mücadelesine dayalı güçlü bir barikat oluşturulması,
     - Emekçilerin ekonomik ve demokratik haklarının gerçekleştirilmesi ve
     - Kürtlerin ve bütün ezilen kültürlerin kendilerini ifade etmeleri ön planda yer alıyor.

Emek Barış ve Demokrasi Bloku, Baykal-Derviş imzalı -sosyal-liberal- sentezin sahte solculuğuna ve sermayenin ister milliyetçi, ister islamcı, ister liberal bütün partilerine karşı tüm emekçi ve ezilen sınıfları DEHAP çatısı altına mücadeleye çağırıyor.
     
Anti Kapitalist Parti Ön Girişimi, DSİP, Gerçek, İşçi Mücadelesi, Sosyalist Emek Hareketi Parti Girişimi , Toplumsal Özgürlük Platformu, ÜRÜN Sosyalist Dergi