Tarih: 02.05.2004 |  Sonuç Bildirgeleri
SONUÇ BİLDİRİSİ

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!
Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, 2 Mayıs 2004 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı, bölge ve Türkiye gündemine ilişkin gelişmeleri görüştü. Son toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın İstanbul’da ve tüm ülkede coşku içinde ve büyük işçi katılımıyla kutlanmasının umutları yükselttiğini belirtti. Ancak, İstanbul’da Türk-İş ile DİSK/KESK odağında iki ayrı yerde kutlama yapılmasının emekçilerin birliğine büyük zararlar vereceğine dikkat çekti. Emekçilerin 1 Mayıs’ta Taksim’de kutlama yapmasının önündeki engelin 12 Eylül faşist yasalarıyla pekiştiği bilinmekte. Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, bu yasanın boşa çıkartılması ve 1 Mayıs Alanı’nın 2005 yılından başlayarak yeniden işçi sınıfına açılması için atılacak bütün adımların en önünde yer alma kararlığını açıkladı. Ne var ki, bugün yaşanan yapay ayrımın her iki taraf açısından da kalıcı hale getirilmemesinin ve tekrardan işçi sınıfının birliğinin sağlanmasının acil bir devrimci görev olduğunu da tespit etti.

Amerikan sözcülerinin “Irak’ta savaş bitmiştir” demelerinin üstünden bir yıl geçtikten sonra Irak halkının yarattığı destan, Amerikan emperyalizminin dünya egemenliği planlarını çatırdatacak bir yöne evrilmeye başladı. Ülkenin her yanında yükselen direniş, işgalcilerin umutla beklediği Sünni-Şii savaşının gerçekleşmemesi, aksine gün geçtikçe tek cephe dahilinde mücadeleye katılma işaretleri ABD ile yardakçılarının Orta Doğu’da uzun müddet barınamayacaklarını kanıtlamıştır. Türkiye komünistlerinin enternasyonalist görevi Irak halkının verdiği topyekün mücadeleye her yönden katkı koymaktır.

Siyonist İsrail devletinin Filistin halkını tecrit etmeye yönelik duvar inşaatı devam ediyor. ABD’den işgali altında tuttuğu toprakları ilhak etmesi konusunda destek alan İsrail, terör yöntemleriyle Hamas liderlerine yönelik suikastlarına devam ediyor. Ancak, zamanında ilerici yurtsever örgütlere karşı gerici bir seçenek olarak kurulan Hamas’ın, bugün gelinen aşamada laik-İslamcı çatışmasını sona erdirecek ve FKÖ içinde yer alabilecek bir değişim geçirmekte olduğunu tespit eden Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, bölgedeki anti-emperyalist, yurtsever güçlerin birliğinin sağlanmasının ülkemizin kurtuluşu için de yol gösterici olacağını değerlendirdi.

ABD’ye kölece itaat eden devletler yaratmayı ve enerji koridorunu bütünüyle denetim altına almayı amaçlayan Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) başarısızlığa uğraması için politikalar geliştirmek devrimci görevler arasında yer almaktadır. “Amerikancılığın” yeni dönemdeki kod adı olarak kullanılan “ılımlı” sıfatı taşıyan oluşumların gücünü kırmak ve BOP’un karşısına halkların eşit ve özgürce bir arada yaşamasını hedefleyen Ortadoğu Devrimci Çemberi’ni (ODÇ) çıkartmak acil görevlerimiz arasındadır.

NATO’nun BOP’u hayata geçirmekteki rolünün tartışılacağı toplantı, yeni üyelerinin de katılımıyla Haziran sonunda İstanbul’da yapılacak. Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu NATO kodamanlarının ve halkların katili Bush’un bu toplantılara katılmamasını sağlamak hedefiyle harekete geçilmesi talebinde bulundu. Koordinasyonumuz tüm Ürün okurlarından NATO karşıtı etkinliklere aktif katılmasının sağlanması için gerekli hazırlıkların yapılması çağrısında bulundu.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu Kıbrıs’ta referandumlardan sonra meydana gelen durumu görüştü. ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin kapitalist/emperyalist emellerine karşı koymanın yolu, dün olduğu gibi bugün de halkların birliğinden geçiyor. Adadaki bölünmüşlüğü kullanarak BOP çerçevesinde özellikle Kuzey’de yeni üsler elde etmeye çalışan ABD’nin askeri politikalarını önleme görevi daha da acil hale geliyor. Şovenizm zehirini etkisizleştirmek için halklar arasına çitler çekme eğilimini kararlı biçimde eleştirmek gerekiyor.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu direnişçilerin Irak’ın ve Filistin’in istilasına karşı yürüttükleri mücadelenin, AKP iktidarının aynen uygulamaya devam ettiği İMF’nin açlık ve sefalet programına karşı işçilerin, köylülerin ve bütün emekçilerin mücadelesiyle birleştirilmesi gereği üzerinde durdu. Yakın dönemin işsizliğe, pahalılığa, yaygınlaşan yoksulluğa ve kapitalist vurgunculuğa, özelleştirmelere, sigortasız, sendikasız çalışmaya, işten atılmalara, kıdem tazminatı hakkının emekçilerin elinden alınmaya çalışılmasına ve öğrencilere yönelik soruşturmalara karşı bir topyekün bir direnişe dönüştürülmesi için işçi ve emekçi sendikalarını, bütün devrimci ve ilerici parti ve hareketleri birlikte davranmaya çağırdı ve okurlarının bu yönde hazırlıklar yapmasını kararlaştırdı.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS