Tarih: 22.05.2005 |  Sonuç Bildirgeleri
SONUÇ BİLDİRİSİ

ÜRÜN Okurları Türkiye Koordinasyonu, 22 Mayıs 2005 tarihinde çeşitli bölgelerden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı. Dünya, bölge ve yurt sorunlarının görüşüldüğü toplantı sonunda, aşağıdaki kararların ve değerlendirmelerin emekçi halkımıza duyurulmasına karar verildi.

Avrupa Birliği son kararlarıyla, Türkiye’yi en eşitsiz koşullarla bile olsa tam üye sıfatıyla arasına almayacağını gösterdi. Burjuvazi ve AKP hükümeti tarafından öne sürülen, birliğin gerek ekonomik, gerekse sosyal ve demokratik alanlarda kazanımlar getireceği yönündeki tüm vaatler ve hayaller suya düştü. Suya düşen hayallerin yerine Türkiye’ye sadece külfetleri yükleyen, emekçi halkımıza hiçbir kazanım sağlamayacak “özel statü”, “ayrıcalıklı ortaklık” planları da kesinlikle reddedilmeli, gümrük birliğinden derhal çıkılmalı, ülkemizi emperyalistlerin açık bir sömürgesi haline getireceği belli olan Avrupa Birliği’ne katılma sürecine son verilmelidir. Aynı zamanda, egemen güçlerin devrimci ve sosyalistlere, Kürt halkına yönelik baskı politikalarını yeniden arttırma girişimleri de boşa çıkartılmalıdır. Koordinasyonumuz, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin, kendi çıkarları açısından bu ihanet adımlarını durduracak güce sahip olduğunu ve kurtuluş reçetesinin bağımsız sosyalist projeden geçtiğini bir kez daha vurgulamıştır.

Irak halkının ulusal direnişiyle stratejik bir çıkmaza saplanan ABD’nin yenilgisi kaçınılmazdır. Seçmen sayısının bile belirtilemediği, göstermelik seçimler ABD’nin derdine çare olamadı. Direniş seçimlerden bu yana boyutlanarak sürüyor. Amerika’nın bu yenilgisini geciktirmek için İran, Suriye ve Lübnan’a saldırma planları da boşa çıkacaktır. Bu yenilgiyi Ortadoğu halklarının devrimci dönüşümüne kaldıraç yapma görevi tüm komünistlerin önünde durmaktadır.

Her alanda tam teslimiyet yolunu seçen AKP hükümeti, İncirlik üssü başta olmak üzere, tüm havaalanı ve limanları ABD ordusunun hizmetine açarak Amerikan planlarına alet oldu. Bu üslerin kardeş Ortadoğu halklarına karşı kullanılmasına izin veren ve ellerine kardeş halkların kanı bulaşan tüm yetkililer suç işlemektedir. Türkiye emekçi sınıfları bu suça ortak yapılamayacaktır. Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu üslerin kapatılması ve suçluların yargılanması için tüm gücünü seferber edecektir. ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesine karşı Türk, Kürt, Arap, Fars halklarının birlikteliğine dayalı Ortadoğu Devrimci Çemberini oluşturma mücadelesini yükselteceğiz.

Ortadoğu’daki direniş karşısında kan kaybeden ABD, tarihte “arka bahçesi” olarak gördüğü Latin Amerika ülkeleri üzerindeki kontrolünü yitiriyor. Bağımsızlık ve sosyalizmin ısrarlı savunucusu Küba’nın esin kaynağı olduğu Venezüella, Arjantin, Şili, Brezilya, Bolivya, Peru gibi ülkelerin emekçi halkları anti-emperyalist bir çizgide ABD’den bağımsız politikalar hedefliyor. Chavez hükümetinin sosyalizmi bir yönelim olarak belirtmesi, diğer ülkelere de umut kaynağı oluyor.

Koordinasyon kurulumuzun diğer bir gündemini 1 Mayıs 2005 değerlendirmesi oluşturdu. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın bu yıl Kadıköy’de işçi ve memur konfederasyonları ile ilerici, devrimci, sosyalist parti ve örgütlerinin bir arada kutlaması geçen yılın bölünmüşlüğü karşısında olumlu bir adımdır. İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin ve yoksulların katılımının önceki yıllara oranla arttığı bu yılki 1 Mayıs mitingi işçi sınıfı ve dostlarının verdiği mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da boyutlanacağını gösterdi.
 
Koordinasyon, tüm okurlarımızı hükümetin daha sinsi yöntemlerle devam ettirdiği PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM, THY, ERDEMİR, SEKA, TEKEL vb. kuruluşlarımızın özelleştirilme planlarına ve Sendikalar Kanunu’ndaki değişikliklere karşı uyardı. Genel Sağlık Sigortası Kanun tasarısı ile en temel sağlık ve sosyal güvenlik haklarının paralı hale getirilmesi, parası olmayan yoksulların giderek sağlık ve sosyal güvenlik sisteminden dışlanması girişimlerinin önüne geçilmelidir. Bu kanun tasarısının geri çekilmesi için tüm gücümüzle mücadeleyi yükselteceğiz.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS