Tarih: 13.05.2007 |  Sonuç Bildirgeleri
SONUÇ BİLDİRİSİ

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, 13 Mayıs 2007 tarihinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı. Dünyadaki ve Türkiye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Emperyalizme karşı mücadele güçleniyor. Beşinci yılına giren Irak direnişi artık stratejik hücum aşamasındadır. Ortadoğu devrimcilerine düşen görev, bu sürece hazırlıksız yakalanmamak olmalıdır. ABD emperyalizmi Irak’ta saplandığı bataktan çıkma yollarını ararken; Latin Amerika’da anti-emperyalizm, tüm Latin halkları arasında gittikçe güç kazanıyor. Avrupa'da ise, Almanya ve Fransa’da ABD yanlısı neo-liberal hükümetlerin başa geçmesi Ortadoğu’daki emperyalist AB-ABD ittifakını bölge halkları açısından daha tehlikeli bir hale getiriyor.

Dünyadaki bu gelişmeler Türkiye halkları da dahil olmak üzere Ortadoğu halklarının anti-emperyalist dayanışmasını daha da önemli kılıyor.
Türkiye’de Çankaya savaşları ile kızışan iktidar kavgası Genelkurmay’ın 27 Nisan’daki muhtırasıyla yeni bir sürece girdi. Ordu üst yönetimi laikliği savunma adı altında TÜSİAD çevresindeki sermayedarların lehine sisteme müdahale ediyor. Sözde laikliği savunurken, komünistleri, ilericileri, devrimcileri ve başta Kürtler olmak üzere ezilen tüm halkları da “düşman” diye niteleyip hedef tahtasına koymaktan geri kalmıyor.

Ancak, tüm bu iktidar mücadelesi sürecinde birbirleriyle kanlı bıçaklı olan sermaye grupları işçi ve emekçi düşmanlığında birleşiyor. Burjuvazinin, 1 Mayıs 1977 katliamının 30. yıldönümünde Taksim’de toplanmak isteyen işçilere, emekçilere ve aydınlara karşı giriştiği sıkıyönetim uygulamaları bu düşmanlığın en açık göstergesidir. İşçiler, emekçiler, aydınlar, sol ve sosyalist örgütler burjuvazinin her iki kanadının tüm bu ortaklaşmış saldırısına rağmen İstanbul’un her yerini ve Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs alanına çevirerek burjuvaziye gerekli yanıtı vermiştir. 1 Mayıs 2007 sürecinin örgütleyicilerinden biri olarak Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu Taksim alanına çıkma ısrar ve kararlılığını gösteren DİSK, KESK, TMMOB, TTB yöneticilerini ve 60’ı aşkın emek örgütünün geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan bu önemli başarısını selamlamaktadır.

Muhtıranın etkisiyle girilen genel seçim sürecinde işçi sınıfının bağımsız sesinin duyulması, ilericilerin, devrimcilerin, işçi sınıfı dostlarının en geniş birlikteliğinin sağlanması için ülkenin tüm ilerici unsurlarına büyük görevler düşmektedir. Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, seçim sürecinde üzerine düşen görevleri yapma kararlılığında olduğunu beyan eder.

Türkiye’de siyasi süreç hızlanırken; TKP’yi ayağa kaldırmak amacıyla, devrim ve sosyalizm hedefine sahip kadroların birliği yolunda atılan adımları daha da ileriye taşıma görevi önümüzde duruyor. Bu konuda da ısrar ve kararlılığımız dün olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır.

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte işçi sınıfının örgütlülüğünü yükseltmek, ilerici devrimci güçlerin işbirliğini büyütmek, halkların kardeşliği şiarını haykırmak için görev başına!

ÜRÜN OKURLARI TÜRKİYE KOORDİNASYONU
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS