Tarih: 29.12.2007 |  Duyuru
Ürün Sosyalist Dergi Ocak-Şubat 2008 Sayısı çıktı!

MERHABA
Kapitalizm ABD’den başlayarak yeni bir ekonomik bunalıma sürükleniyor. ABD emperyalizmi, Irak’tan büyük bir bozguna uğramadan nasıl çekileceğinin hesaplarını yapıyor. İran’a kısa vadede saldırmayı göze alamadığını da son açıkladığı istihbarat raporuyla gösterdi.

Türkiye, en temel sorunlarını ABD’ye havale etti. ABD işbirlikçileri ABD hakemliğinde AKP ile Genelkurmay arasında sağlanan bahar havasından sevinçli, Kürt sorunu üzerinden Türkiye yönetimi ile ABD arasındaki ittifakın yeniden pekiştirilmesini kutluyor.

Oysa, sorunlar daha da ağırlaşıyor. Bombalarla, savaşla, sınır ötesi harekâtlarla, parti kapatarak ülkemizin en köklü sorunlarından birini kangren haline getiriyorlar. Barışa, kardeşliğe, eşitliğe, özgürlüğe, halklar arasında diyaloga bir şans vermeyi kabul etmiyorlar.

Türkiye, Avrupa Birliği kapısında aşağılanıyor. Avrupa yönetimleri, Türkiye’nin AB’ye katılımı ve üyeliği sözlerine artık kâğıt üzerinde bile tahammül edemiyor.

Bu yıl, 1908 Jöntürk Devrimi’nin 100’üncü yılını kutluyoruz. 1908 Devrimi, Türkiye’nin 20. yüzyılın Ekim Devrimi’yle taçlanan büyük devrim dalgasına katılmasının göstergesiydi. 2008’in 21’inci yüzyılda gerçekleşecek yeni devrimler dalgasının müjdecisi olmasını diliyoruz. Kapitalizmin ve emperyalizmin sömürü ve baskısı altında bunalan işçi ve emekçi sınıflarının yeni sosyalist devrimlere, yeni ulusal kurtuluş devrimlerine ihtiyacı var.

Macaristan ve Yunanistan’da işçi sınıfı birer günlük genel grevler gerçekleştirdi. Fransa ve İtalya işçi sınıfı tekrar sokaklara çıkıyor. Türkiye’de THY çalışanları bütün baskılara karşın grev oylamasında sendikaları Hava-İş’in grev kararını desteklediler ve başarılı bir toplu sözleşmenin yolunu açtılar. Türk Telekom’da 26 bin işçi 44 gün grev yaptı ve önemli isteklerini kabul ettirdi. Eski ve yeni liberallerin yok saydığı işçi sınıfı sosyal alanda kendisini göstermeye başladı, sıra politik alanda.

2008, kadroların teorik ve pratik birlik ve dayanışmasını mütevazı fakat kararlı adımlarla örme yolunda yeni bir yıl olacak. 28-29 Ocak 1921’de Karadeniz’de boğdurulan TKP kurucuları Mustafa Suphi, Ethem Nejat ile 13 yoldaşlarını yine okurlarımızla ve dostlarımızda birlikte anacağız.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla.

İÇİNDEKİLER:

Merhaba (2)
Çankaya Savaşlarından Sonra (3)
Büyük Askerî Güçlerin Savaş Kaybetmelerinin Beş Sebebi Immanuel Wallerstein (14)
Şiir: üfle ki direngenliğini - Başak Ergil (17)
Ekim Devrimi 90 Yaşında - İsmail Kaplan (18)
Şiir: düşürdüler cam gibi dağıldık - Muzaffer Fırat (43)
Komünist Parti Yöneticiliğinden Sözde Çağdaş Sosyal Demokrasiye (44)
Türk-İş AKP’nin Arka Bahçesi Mi? - Fatih Aydın (57)
Birleşik Metal-İş 17. Genel Kurulunu Yaptı (67)
Sosyal Güvenlikte Yıkıma İzin Vermeyelim! - Fatma Şenden (70)
Telekom Grevinin Ardından - Ali Uğur (77)
Uygarlık - Ahmet Ekinci (80)
İran Dosyası I
        İran: Emperyalizmin İkinci Darbesi -
Aijaz Ahmad (84)
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Ayşe Baziki (102)
Unutma (108)
Irak Direnişi’nden (112)
Venezüella Referandumunun Anlattıkları - Alan Woods (115)

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS