Tarih: 21.03.2008 |  Bildiri
Yaşasın Newroz/Nevroz!

Bugün Kürt halkının ulusal günü ve Batı Asya halklarının bayramı Newroz/Nevroz’u sevinçle kutluyoruz.


21 Mart Kürt halkının zalim hükümdar Dehak'a karşı Demirci Kawa önderliğinde isyan ettiği gün olarak kutladığı, bölgemizdeki diğer halkların doğanın yeniden doğduğu bahar bayramı olarak karşıladığı, Filistinliler’in siyonist işgale karşı Toprak Günü olarak benimsediği ve Birleşmiş Milletler kararıyla da bütün dünya halklarının Irkçılığa Karşı Mücadele Günü olarak kutladığı derin anlamlar taşıyan bir gündür.

Bu günü, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada zulme karşı mücadelenin yükseltileceği, emperyalizme, kapitalizme, sömürgeciliğe, işgale ve ırk ayrımcılığına karşı halkların birliğinin ve dayanışmasının pekiştirileceği bir halklar bayramı, ortak bir şenlik sayıyoruz.

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halklarımız Newroz/Nevroz’un Kürt halkının kimliğinin, dilinin ve kültürünün tanınması, inkâr ve imha politikalarına son verilmesi, halklar arasında özgürlük ve eşitlik temelinde barış ve kardeşliğin kurulması için bir imkân olarak görülmesini talep ediyor ve kutlamalarda bu istemini coşkuyla haykırıyor.

Yaşasın 21 Mart!
Yaşasın halkların birliği ve dayanışması!
Newroz/Nevroz bütün emekçilere kutlu olsun!    

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS