Tarih: 18.04.2008 |  Duyuru
Kollektiflere çağrımızdır

2008 yılının 1 Mayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanacak. Geçen yıl, katliamın 30. yılında nasıl ki 1 Mayıs alanında yer aldıysak, bu yıl da 1 Mayısın, geleneğine uygun olarak BİRLİK içinde kutlanması çağrısını yapıyoruz.

Kapitalizmin dünya çapında bir ekonomik krize doğru ilerlediği, ülkede egemen kapitalist sınıfın iki kanadı arasındaki çekişmelerin yoğunlaştığı, aynı zamanda egemenlerin bir bütün olarak işçi sınıfımızın ve emekçilerin toplumsal kazanımlarına karşı yoğun bir saldırıya giriştikleri bir dönemden geçiyoruz. Buna karşılık, işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen Kürt halkının, emperyalizm ve işbirlikçilerinin sömürü ve baskı siyasetlerine karşı daha da hareketlendiği görülüyor. Bu hareketlenmeyi kalıcılaştırmak ve emperyalizme ve kapitalizme karşı örgütlü ve bilinçli sınıf hareketi düzeyine yükseltmek için işçi sınıfının öncüsünün ayağa kaldırılması her zamankinden daha yakıcı bir önem taşıyor.

Likidasyona karşı çıkan, Marksizm-Leninizmi savunmaya devam eden ve partinin ayağa kaldırılması amacını paylaşan parti kollektifleri arasında güç ve eylem birliğinin sağlanması kanımızca bugün bu yolda kavranacak ana halkayı oluşturmaktadır. Parti kollektiflerinin güç ve eylem birliği, bu kollektiflerin somut politik hedefler doğrultusunda birlikte çalışmaya başlaması anlamına gelecek, aralarındaki yaklaşım farklılıklarının giderilmesinin ve planlı bir süreç sonunda ortak amaç doğrultusunda ideolojik, politik ve örgütsel birliğin oluşturulmasının yolunu açacaktır.

Çağrımızın içeriği
Ürün Sosyalist Dergi bu düşünceyle, ilk adım olarak, kollektiflerin işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısa bu yıl birlikte katılmasını, gösterilerde ortak imzalı bir pankart arkasında HİÇBİR KOLLEKTİFİN VARLIĞINI REDDETMEYEN ve her kollektifin ortak amacımızı gerçekleştirme yönünde sağladığı birikimi yansıtacak bir tarzda yer almasını öneriyor.

Ürün Sosyalist Dergi, bu çağrının hayata geçirilmesi için üzerine düşen görevleri içtenlikle yerine getirecektir.

Ancak, bizim bu davetimizin KOLLEKTİFLERE dönük olduğunu, tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bunun yanısıra, hiçbir kollektife bağlılığı olmayan dostlarımızın önerilerini de büyük bir ciddiyetle dinlediğimizi, onların değerlendirmelerinin bizim için büyük önem taşıdığını zaten bugüne dek gösterdik.

Ne var ki, kollektiflerin vermesi gereken bir kararda, bugüne dek hiçbir taşın altına elini sokmayanlarla, bugüne dek ne yaptığı bile meçhul olanlarla ve söylediklerinin bireysel vicdan muhasebesi ötesinde bir yaptırımı olmayanlarla ÖRGÜTLÜ MÜCADELE içindekilerin birbirine karıştırılmasının yeni bir LİKİDASYON adımı olacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle, partiyi ayağa kaldırma amacını güden fakat kendilerini birey olarak tanımlayanların, öncelikle kollektifler tarafından verilen karara bağlı olduklarını ilan etmeleri ve kollektiflerle birlikte hareket etmeleri mücadelemizin doğası gereğidir.

Ürün, genel olarak Birlik konusuna ve özel olarak 1 Mayıs etkinliğimize dair Marksizm-Leninizme ve örgütsel geleneklerimize uygun olan yukarıdaki görüşlerini tüm parti dostlarıyla paylaşmayı uygun bulmuştur.

Yoldaşça selamlarımızla,

Ürün Sosyalist Dergi

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS