Tarih: 29.04.2008 |  Bildiri
Haydi 1 Mayıs'a!

TAKSİM MEYDANI'NA,

SÖMÜRÜYE BASKIYA KARŞI MÜCADELE ETMEYE!

Türkiye işçi sınıfı son süreçte çok büyük saldırılarla karşı karşıya kaldı. Bir yandan tüm halkı toptan etkileyen, sağlığı tamamen paralı hale getiren ve emekçilere ağır hak kayıpları getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasası. Diğer yandan birçok fabrika ve işletmede işçilerin sırf sendikalı olmalarından dolayı işsiz bırakılması. Aynı zamanda işçilerin emekçilerin güvencesiz çalışma koşullarında katledilmesi. Tüm bunlar işçilerin ve emekçi halkımızın yakıcı sorunları olarak önümüzde durmakta.SSGSS'de işçilerin, emekçilerin bu saldırılara karşı ortaya koydukları tepki şimdilik yasanın geçmesini engelleyemediyse de, işçi sınıfının emekçi halkımızın oluşturduğu mücadele havası bu yasanın çöpe atılacağını da müjdeliyor aslında. İşçiler, emekçiler haklarını savunmaya, taleplerini haykırmaya ve seslerini daha duyulur hale getirmeye başladılar. Sendika haklarını savunmak amacıyla direnen Novamed, SCT Turbo Filtre işçileri, Telekom çalışanları, hava yolu çalışanları ve daha birçok fabrikada işçiler uzun süren mücadeleleri sayesinde haklarını almayı başardılar. Yörsan'dan Tega işçilerine, yine birçok fabrikada işçilerin direnişi devam etmekte.
İşçilerin, emekçilerin direnişi karşısında manevra yapmak isteyen AKP ilk olarak 1 Mayıs'ın işçilerin ücretli tatili olması gerektiğini dillendirerek işçileri oyalamayı amaçladı. Ancak AKP iktidarının gerçek yüzünün ortaya çıkması için çok beklemek gerekmedi. Önce ücretli tatil olabilir denilen 1 Mayıs için ekonomiye yükler getirir dendi. Ardından işçiler, emekçiler bizzat başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar" denilerek ayak takımı olarak nitelendi. Taksim Meydanı'nda 1 Mayısı kutlama kararı alan sendikalar tehdit edildi.

Ayak takımı baş kaldırıyor
AKP'nin tüm baskı ve yıldırma politikalarına karşı Türk-İŞ, DİSK ve KESK kararlarından vazgeçmediler. Şirketinden polisine, mankeninden kulübüne kadar herkese açık Taksim'in emekçilere kapanmasını asla kabul etmeyeceğiz. Demokrasinin d'sinin olduğu bir ülkede, emekçiler anmalarını istedikleri yerde, istedikleri zaman, kendi belirledikleri koşullarda yaparlar.
Bizler, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni ve her kökenden emekçiler olarak, işçi, memur, kadrolu, kadrosuz, müteahhit, taşeron, güvenlikçi, kalifiye, düz, yeni, eski diyerek bizi bölmek isteyenlere, işyerinde patrona, ülkemizde kapitalistlere, dünyamızda emperyalizme karşı işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 MAYIS'ta TAKSİM MEYDANI'nda olacağız.

Dünyada emekçiler seslerini yükseltiyor
Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkımız mücadeledeki yerini alırken, dünyada sömürülen emekçilerin mücadelesi artıyor. İşgal altındaki Irak halkları direnişini yılmadan yükseltiyor. ABD emperyalizminin Ortadoğu halklarını esir etmesini engelliyor. Kürdü, Arabı, Türkmeni, Asurisi, Keldanisiyle, Şiisi, Sünnisiyle Irak halkları, Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin umudunu yükseltiyor. Ne Amerika ne de Avrupa emperyalizmi, birleşen halkların bilinçli gücü karşısında duramayacaklarını anlayacak. Venezülla ve Bolivya'dan, Afganistan ve Nepal'e, Mısır'dan Yunanistan'a, Polonya'dan Macaristan'a emekçiler mücadele içinde gün geçtikçe kendini buluyor.
1 MAYIS 2008, tüm dertlerimizin yeni hamlelerle bertaraf edilmesi için hazırlık günümüz olacak. İşçimiz, emekçimiz, işsizimiz, kamu çalışanımız, emeklimiz, köylümüz, öğrencimiz, gencimiz, kadınımız, erkeğimiz 1 MAYIS'ta TAKSİM MEYDANI'ndan ortak taleplerimizi haykıracak.
1 MAYIS 2008 kayıt dışı, güvencesiz, kuralsız çalışmanın koşullarını ortadan kaldırma, Davutpaşa'dan Tuzla'ya iş kazası adı verilen cinayetleri yok etmeye hazırlık günü olacak.
1 MAYIS 2008 işçilerin ve emekçilerin, ABD ve AB emperyalizmi ile uzantıları İMF ve Dünya Bankasına karşı mücadeleyi yükseltme günü olacak.
1 MAYIS 2008 tüm halklara yönelik inkâr ve imha politikalarına son vermenin, Kürt halkı ile barışmanın ve bütün halkların kardeşliği şiarını yükseltmenin günü olacak.
Atölyede çalışan sendikasız, sigortasız, kayıtsız işçi için; üretim yapamayan, mazot bulamayan, faizciye borçlanan köylü için; ev eksenli üretim yapan kadın için; okuldan atılan öğrenci için; ücretli kölelik yasalarının son bulması için; tek bir örgütsüz işyeri kalmaması için; emeğin kurtuluşu için; bağımsız, demokratik ve sosyalist bir ülke kurmak için; kapitalizmi kökten yok etmek için haykıracağız!
Yeter artık demek için TAKSİM MEYDANI'nda olacağız!

YAŞASIN 1 MAYIS!
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!
YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!
EKMEK YOKSA BARIŞ DA YOK!
İŞÇİLERE TAKSİM YASAĞINA SON!
SSGSS İPTAL EDİLECEK, KIDEM HAKKINDAN KİMSE VAZGEÇMEYECEK!
İŞÇİLER HAKLARI İÇİN GENEL GREVE!
YAŞASIN GENEL GREV, GENEL DİRENİŞ!


ÜRÜN SOSYALİST DERGİ
1 MAYIS 2008