Tarih: 31.12.2008 |  Bildiri
2009 yılına umutla giriyoruz

İşçi sınıfı ve emekçi halkımız 2009 yılına tıpkı dünyanın her tarafındaki kardeşleri gibi kapitalizmin şiddetlenen sömürüsü ve baskısı altında, fakat umutla giriyor. Bütün dünyada eylemler, grevler, direnişler, işgaller, isyanlar gelecek güzel günlerin tohumunu serpiyor.

Kapitalizmin son 30 yılına damgasını vuran neoliberalizm çöküyor. Paradigma değişiyor. Kahrolası gericilik ve karşıdevrim döneminden sıyrılıp yeni devrimler kuşağını hazırlayacak devrimci yükseliş dönemine giriyoruz. Neoliberalizmin çöküşünü kapitalizmin ve emperyalizmin çöküşüne çevirmek için komünistlere, devrimcilere, ilericilere büyük görevler düşüyor.

Ülkemizde işçiler, köylüler, bütün emekçiler, kadınlar ve gençler, Kürt halkı, Aleviler daha da güvenle sokağa çıkıyor, taleplerini haykırıyor ve egemen sermaye düzenini geri adımlar atmak, manevra yapmak zorunda bırakıyor. “ Kürtçe TV” ve “Alevi açılımı” bu manevraların birer ifadesidir.  AKP ve militarist klik gün geçtikçe daha çok teşhir oluyor.

Amerikan emperyalizmi ile kapitalist müttefiklerini Irak’ta, Afganistan’da, Nepal’de, Latin Amerika’da, Kafkaslar’da daha da zor günler bekliyor. Küba devrimin 50. yılına emperyalist ablukayı kırma yolunda ilerleyerek ve ülkesindeki sosyalist kazanımları koruyup pekiştirmesini sağlayacak yeni devrimleri mevzisinde sabırla bekleyerek giriyor.

Bugünlerde hepimizin yüreği siyonist işgalcilerin Filistin halkına yönelik giriştiği kapsamlı saldırıyla yandı. Amerikan emperyalizminin bekçi köpeği siyonist devletin yaptığı inanılmaz zulümler Filistin halkına tek bir çıkar yol bırakıyor: Devrim. Irak halklarının Amerikan işgaline karşı direnişi yeni bir aşamaya giriyor. Utanmaz Bush’un kafasına ayakkabılarını fırlatan gazeteci Muntazar el Zeydi’nin eylemi Irak halklarının kazanacağı zaferi müjdeliyor. Kapitalizme karşı yeni bir isyan başlatan Yunanistan işçi sınıfını ve gençliğini selamlıyoruz.

2009 yılının emperyalist kapitalist sistemin derinleşen krizine karşı dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların mücadelesinin daha da yükseldiği bir yıl olmasını diliyoruz. Emperyalist kapitalist sistemin kendisinden kaynaklanan krizin faturasını yeni yılda hep birlikte emperyalist kapitalist sistemin kendisine ödeteceğiz.

Yaşasın devrim!
Yaşasın sosyalizm!
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS