Tarih: 08.03.2009 |  Bildiri
Yeni bir dünya için 8 Mart

8 Mart, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı kadın erkek eşitliği, eşit işe eşit ücret, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya isteyen sosyalist kadın hareketinin ve Sovyetler Birliği’nde gerçekleştirilen Ekim Devrimi’nin insanlığa mirasıdır. Bu günü mitinglerde, grev çadırlarında, bilinçlenme ve örgütlenme çalışmalarında, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, bürolarda, evlerde, ovalarda ve dağlarda yaşatan bütün kadınlara selam olsun.


Sömürü ve baskı altında tutulan kadınların dayanışması, insanlığın yarısının harekete geçmesi demektir. Kadınların kurtuluşu hareketi işçi sınıfı hareketiyle birleştiğinde yıkılmaz bir güce dönüşür ve herkese özgür, eşit, insanca ve kardeşçe yaşamanın yolunu açacak devrimin önemli bir bileşeni olur.

8 Mart eşitliktir, özgürlüktür, dayanışmadır, kardeşliktir, adalettir, barıştır. 8 Mart, bağımsızlıktır, haksızlığa boyun eğmemektir, köleliğe başkaldırıdır. Ev içinde de, ev dışında da; işyerinde de, siyasette de, yaşamın her alanında ikinci sınıf olmayı reddetmek demektir.

8 Mart büyük insanlığın yarısının kurtuluşunu simgeler ve kadın erkek, yerli yabancı, o halk bu halk demeden, bütün dillerin, kültürlerin, kıtaların özgür ve eşit bir dünyada emeğin kardeşliğinde bir araya gelmesini müjdeler. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.
 

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS