Tarih: 06.05.2009 |  Bildiri
6 Mayıs 1972’yi unutmadık!

1960’ların devrimci yükseliş döneminin sosyalizme yönelen gençlik önderleri ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam edilmelerinin 37. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Bilindiği gibi Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi tekelci burjuvazi askerî cuntaya 12 Mart 1971 Muhtırasını verdirerek silahlı kuvvetleri işçi sınıfının, emekçilerin, gençliğin, aydınların ve Kürt uyanış hareketinin üzerine sürmüştü. Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm isteyen emekçi kitlelere ve aydınlara gözdağı vermek üzere idam sehpasına çıkarılan üç yiğit devrimcinin son sözleri şunlar olmuştu: “Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm-Leninizm yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Yaşasın işçiler, köylüler! Kahrolsun emperyalizm!”

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın son sözleri bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Kapitalizme ve emperyalizme karşı öncü ve temel gücünü işçi sınıfının oluşturduğu devrim mücadelesini sürdürürken onların taktik ve stratejik hatalarından ders çıkarıyor, canları pahasına da olsa devrimci onuru yüksek tutma azimlerini örnek alıyoruz.

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS