Tarih: 03.02.2010 |  Bildiri
Haydi unutmayalım bu dayanışmayı

İşbirlikçi kapitalist iktidar Tekel işçilerini oyaladı, 4C köleliğini yeniden dayattı. Tekel işçileri AKP hükümetinin 4C dayatmasını kabul etmedi. İşçi sınıfının sendikal örgütleri Tekel işçileriyle dayanışmak için 4 Şubat 2010 Perşembe günü genel grev çağrısında bulundu. Fabrikalarda şalterler inecek, işyerlerinde, bürolarda , tarlalarda, atölyelerde üretim ve hizmet duracak. Ürün okurları yarın da bütün yurtta Tekel işçilerinin yanında olacak.

Tekel işçilerinin mücadelesi şeker işçilerinin,demiryolu işçilerinin, sağlık işçilerinin, belediye işçilerinin, enerji işçilerinin, itfaiye işçilerinin, taşeron işçilerinin mücadelesidir. Onların başarısı işçi sınıfının ortak başarısı olacaktır. İşçi sınıfının ortak başarısı, çiftçilik yapamaz hâle gelen yoksul köylülerin, siftah edemeyen küçük esnafın, ekmek teknesini kaybeden bakkalların, mesleği elinden alınmak istenen eczacıların, proleterleştirilen doktorların, tayini yapılmayan öğretmenlerin, dili ve kültürü tanınmayan Kürt kardeşlerimizin, ezilen halkların; kısacası, sömürülen ve ezilen herkesin önünü açacaktır. Yarınki başarımız bütün ülkede bir özgürlük rüzgârı yaratacaktır.

TKP’nin tarihi ta 1920’lerden beri tütün işçilerinin kapitalist sömürüye karşı mücadelesiyle iç içe yürümüştür. Ürüncüler, ilerici gençler tütün işçisi yoldaşımız Mehmet Bozışık’ın azim ve kararlılığıyla dayanışmada ön saflarda olacaklar. Haydi unutmayalım bu dayanışmayı. Kapitalist sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı mücadele için haydi Tekel işçileriyle dayanışmaya.
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS