Tarih: 11.02.2011 |  Haberler
Hüsnü Mübarek yıkıldı

Mısır kapitalist oligarşisinin 30 yıllık önderi, emperyalizmin ve siyonizmin uşağı Hüsnü Mübarek yıkıldı. Diktatör yıkıldı ama diktatörlük yerinde duruyor. Mısır'ın kahraman işçileri köylüleri ve gençleri Hüsnü Mübarek'i devirerek ilk büyük zaferi kazandılar. Ama onları daha büyük zaferler bekliyor. Sırada emperyalizme bağımlı kapitalist diktatörlüğü yıkma görevi var. İş bitmedi, yeni başlıyor. Mısır'ın devrimci halk kitleleri, umuyoruz ki, yeni zaferler için birleşecekler, örgütlenecekler; analarının ak sütü gibi helal, görkemli devrimlerini ileriye götürecekler.


11 Şubat 2011 Cuma günü Mısır'ın her tarafında en az 20 milyon insanın sokaklara ve alanlara bir kez daha çıkması, "Hüsnü Mübarek, rejimini al da git" sloganlarıyla işbirlikçi rejime öfkelerini dayanılmaz güçle haykırması karşısında, Hüsnü Mübarek ayakta kalamadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Ömer Süleyman aracılığıyla akşam saat 6'da devlet televizyonundan yaptırdığı açıklamada, istifa ettiğini bildirdi. Ama devrik diktatör, bu açıklamada bile halkın iradesine, devrimin gücüne saygıyla boyun eğeceğine, yeni oyunlar peşinde koşuyor. Asla yetkisinde olmayan bir şey yaparak, yönetimi Yüksek Askeri Konsey'e devrettiğini açıklıyor.

Halk devrimine karşı sayısız suçun sorumlusu olan Hüsnü Mübarek halka hiçbir karar dayatamaz. Devrim kendi geçici hükümetini oluşturmalı ve bütün iktidar, kurucu halk iradesinin eline geçmelidir. Yüksek Askeri Konsey, derhal halkın iradesine bağlı olduğunu, halk devrimini gerçekleştiren işçilerin, köylülerin ve gençliğin emrinde hareket edeceğini açıklamalıdır. Askeri diktatörlük, Hüsnü Mübarek'siz bir Hüsnü Mübarek rejimi anlamına gelir. İnanılmaz fedakârlıklarla halk devrimin gerçekleştiren kahraman işçiler, emekçiler, gençler kendi kendilerini yönetme hakkına, yeteneğine ve gücüne sahiptir. Bütün iktidar devrimci halk kitlelerine! Mısır halkı Mübarek'in adamlarının, emperyalizmin işbirlikçisi zengin patronların ve generallerin halk devrimini gasp etmesine izin vermemelidir.

"Yaşasın Özgür Mısır" sloganlarıyla zaferlerini kutlayan Mısırlı halk  kitlelerinin  sevincini paylaşıyoruz.  Dünya kapitalist emperyalist sisteminin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kilit taşı yerinden oynuyor. Mısır halk devriminin dünya – tarihsel çapta sonuçları olacak. Yeni devrimler çağı, 21. yüzyılın devrimler çağı kesin olarak başladı. Kapitalizmin neoliberal karşı devrimler çağı sona erdi. Hepimizi büyük görevler bekliyor.