Tarih: 19.03.2011 |  Sonuç Bildirgeleri
Libya'dan elinizi çekin

Fransa, Amerika ve İngiltere, Libya'yı en gelişmiş füzeler ve ağır bombardıman uçaklarıyla bombalamaya başladı. Zalim Obama, faşist Sarkozy ve ırkçı Cameron, peşlerine Batı'nın aşırı sağcı, ırkçı, muhafazakâr ve gerici iktidarlarını takarak yeni bir emperyalist savaşa giriştiler. İrili ufaklı sömürgeciler, Hollanda, Belçika, İtalya, Norveç, Danimarka, Kanada ile işbirlikçi petrol şeyhleri, Suudi Arabistan, Katar da bombalamaya katılıyorlar.


Bu savaş emperyalist bir savaştır. Sömürgecidir, ırkçıdır, gayri meşrudur, haksızdır, halk düşmanıdır, insanlık düşmanıdır. Kapitalist-sömürgeci-Hıristiyan-beyaz- siyonist İsrail'in dostu Kuzey Amerika ve Avrupa egemenlerinin, yanlarına Arap korucuları alarak başlattığı yeni bir Haçlı Seferidir. Amacı zengin Libya petrollerine el koymak, Arap devrimlerini boğmak, Mısır ve Tunus'ta devrimin derinleşmesini önlemektir.

Mısır yönetimini elinde tutan ve devrimci halka saldırmak için uygun zamanı kollayan Mısır ordusunun; kendi halkını ezmesi yetmiyormuş gibi, Bahreyn halkıyla başedemeyen Bahreyn kralını korumak için Bahreyn'i işgal eden Suudi Arabistan'ın; kitle aldatma silahı El Cezire şebekesinin sahibi Katar şeyhinin, Libya'ya yönelik bu sömürgeci ve emperyalist saldırıya katılması, bu savaşın kapitalist karşıdevrimci niteliğini gösteren ek kanıtlardır.

Emperyalistler, Libya saldırısını 19 Mart'a getirdiler, Irak'a saldırı ve işgalin başladığı 19-20 Mart 2003'ü herkese anıştırarak halklara gözdağı veriyorlar. Irak'taki katliamlarını, yıkımlarını, işkencelerini hatırlatıyorlar. 8 yıl sonra Irak savaşını bu kez Libya'da tekrarlıyorlar.

Libya halkının, devrimcilerinin, yurtseverlerinin bu alçakça saldırıya karşı kanlarının son damlasına karşı savaşacağına inanıyoruz. Libya halkının sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı köklü bir direniş ve zafer geleneği vardır. Şehit Ömer El Muhtar'ın torunları, 1969 devrimini gerçekleştiren kuşağın çocukları, vatanlarını ve devrimin kazanımlarını savunacaklardır. Umuyoruz ki, "Savra hatten nasr" (zafere kadar devrim) sloganı, sömürgeci saldırganların korkulu rüyası olacaktır.

Türkiye halkı, kardeş Libya halkını destekliyor. Türkiye devrimcileri, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının en derin hissiyatını dile getirerek bu emperyalist savaşı lanetliyor. İnsanlıktan çıkmayı kabul etmeyen herkes, emperyalizmin Libya'ya saldırısına karşı çıkmalıdır.