Tarih: 23.03.2011 |  Haberler
Direnen Libya'ya destek yürüyüşü

Libya'ya yönelik emperyalist saldırıyı dün (22 Mart 2011 Salı) saat 19:00'da İstanbul'da yaptığımız yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto ettik. Ürün taraftarlarının, Birlik Dayanışma emekçilerinin ve TÜM-İGD'li gençlerin katıldığı protesto yürüyüşü Galatasaray Lisesi önünde başladı ve Fransız Başkonsolosluğu önünde yapılan basın açıklamasıyla tamamlandı.Coşkulu protesto eylemi halkın büyük sempatisiyle karşılaştı. "Diren Libya, seninleyiz", "Libya halkı emperyalizme boyun eğmeyecek", "Zafer direnen halkların olacak", "Savra hatten nasr" (Zafere kadar devrim) sloganları çevredeki halkın alkışlarıyla karşılandı. İstanbul'da bulunan bazı Libyalılar ise, yanımıza gelip yürüyüşe katıldılar ve Türkiye devrimcilerinin Libya halkıyla dayanışmasına teşekkür ettiler.

Yapılan basın açıklamasında, Fransız, İngiliz ve Amerikan emperyalistlerinin ikiyüzlülüğü teşhir edildi. Bütünüyle gayri meşru nitelikteki bu ölüm saldırısının sömürgeci bir Haçlı Seferi olduğu vurgulandı. Libya petrollerine el koymak, Libya'yı emperyalizmin üssü durumuna getirmek, Arap dünyasındaki devrimleri kuşatmak ve boğmak, dünya kapitalist krizinin yüküne karşı direnen Avrupa ve Amerikan işçi sınıfları ile emekçi tabakalarını şovenizm ve militarizmle zehirlemek amacını taşıdığı açıklandı. Emperyalist egemenlerin, krizden devrimle çıkılması seçeneğini önlemek üzere savaşa başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, AKP iktidarının ve CHP yönetiminin, NATO'nun baskılarına boyun eğmesi protesto edildi. Amerikan ve NATO üslerinin kapatılması, NATO'dan çıkılması talep edildi. Türk uçaklarının, gemilerinin ve denizaltılarının emperyalist haydutların emrine verilmemesi istendi. Hükümetin, Türkiye halklarının en derin duygularına saygı göstermek zorunda olduğu; insanlığa karşı suç işleyen emperyalist zorbalara karşı çıkmaz, Libya savaşına karşı kesin tavır almazsa, sadece Libya halkına değil, bütün bölge halklarına ve bizzat Türkiye halklarına ihanet etmiş olacağı vurgulandı.

Basın açıklamasında, Libya halkına Türkiye işçi ve emekçilerinin en içten dayanışma duyguları iletildi. Libya halkının direnişini zafere kadar sürdüreceğine, Ömer El Muhtar'ın ve 1969 devrimcilerinin yolunu izleyeceğine duyduğumuz inanç dile getirildi. Zafer sömürgeci katiller sürüsünün değil, Libya halkının olacaktır. Obama, Sarkozy, Cameron gibi kapitalizm uşakları, yaptıkları katliamların hesabını er geç verecekler. 1980'lerden 2000'lere kadar süren tek yanlı neoliberal kapitalist saldırı dönemi sona erdi. Yeni devrimler çağı başladı; işçi sınıfları, emekçiler, halklar artık bütün meşruiyet masalları iflas eden emperyalizme ve kapitalizme boyun eğmiyor. Kapitalist Haçlı Seferlerini elbirliğiyle durduracağız.