Tarih: 23.03.2011 |  Haberler
Emperyalist haçlı seferine katılmayın

Fransız Basın Ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, NATO sözcüsü General Pierre St-Amand, Libya'yı denizden kuşatmak için, NATO üyesi altı ülkeden toplam 16 savaş gemisi ve denizaltının görev yapacağını açıkladı. NATO sözcüsüne göre, Türkiye de Libya'ya 4 fırkateyn, 1 yardımcı gemi ve 1 denizaltı gönderecek.AKP hükümetini bu konuda derhal açıklama yapmaya davet ediyoruz. Bu haber doğru mudur? Türkiye halkından gizleyerek böyle bir karar aldınız mı? Zamanında Dolmabahçe önüne demirlemiş İngiliz işgal donanmasının acısını yaşamış Türkiye halkının, kardeş Libya halkına yönelik saldırıya karşı öfkesi ve tepkisi ortadayken, böyle bir suça ortak oldunuz mu?

Türkiye, Libya halkına karşı savaşın ve işgalin parçası olmamalıdır. Hükümeti, eğer doğruysa, bu kararından geri döndürelim. İşçi sınıfı, bütün emekçiler, sosyalist, devrimci, ilerici, yurtsever partiler, DİSK, Türk-İş, KESK, gençlik dernekleri, meslek odaları, köylü birlikleri, üniversiteler, dürüst basın, bütün barışseverler, bütün yurtseverler, hükümetin bu kararını iptal ettirmek üzere derhal harekete geçmeliyiz. Parlamentoda temsil edilen muhalefet partileri bu konuda derhal önerge vermeli, genel görüşme ve gensoru mekanizmasını harekete geçirmelidir.

Arap ve İslam dostluğuyla övünen, bölge halklarının birliğini savunduğunu iddia eden AKP iktidarı, size sesleniyoruz: "Zulme karşı susan, dilsiz şeytandır" ilkesi sizin için boş bir propaganda sloganı mıdır? Emperyalist donanmaların parçası olmayı kabul ettinizse, zulme karşı susmakla yetinmiyor, zalimin suç ortağı oluyorsunuz. Bakın, 21 Mart gecesi katıldığı televizyon programında konuşan Fransız İçişleri Bakanı Claude Gueant, "Tanrıya şükürler olsun ki, Cumhurbaşkanımız Nikolas Sarkozy, Haçlı Seferi'nin önderliğini yaparak önce BM'yi, ardından da Arap Birliği'ni ve Afrika Birliği'ni harekete geçirdi" dedi. Arap ve İslam halklarına karşı Haçlı Seferi'nin peşine katılan "koyu dindar Müslümanlar" olmayı içinize sindirecek misiniz?

Kuvayi Milliyecilikle övünen CHP yönetimi, size sesleniyoruz: Emperyalist bombalara ve füzelere karşı vatanını ve haklarını savunan Libya halkına karşı, emperyalizmin ölüm makinesi NATO'nun parçası olmayı nasıl içinize sindireceksiniz?

Dünya kapitalist sisteminin efendisi Batılı hükümetler, demokrasinin ve uluslararası hukukun bütün ilkelerini ayaklar altında çiğniyorlar. Dünyayı ortaçağ barbarlığına mahkûm ediyorlar. Libya halkına ölüm yağdıran saldırganlar bir haçlı seferi başlattıklarını küstahça ilan ediyorlar. Emek, kültür, adalet, barış, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, hukuk, uygarlık, çağdaşlık değerlerinden birini bile savunan hiçbir insan, bu katliama göz yummamalıdır.

***

Yukarıdaki yazı daha yayınlanmadan, AKP'den, NATO sözcüsünün verdiği haberi doğrulayan bir açıklama geldi. AKP Meclis Grubu Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleyecek NATO deniz gücünde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev almasını öngören tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından yarın Genel Kurulda görüşülmesinin planlandığını bildirdi.

Yani, İslamcı AKP yönetimi, emperyalist Batı'nın düzenlediği Haçlı Seferi'nin parçası olmayı içine sindiriyor. CHP ve BDP başta olmak üzere bütün muhalefet partilerini tezkereye karşı çıkmaya, savaşa hayır demeye çağırıyoruz. Sade AKP milletvekilleri de yönetimin bu kararına karşı halkın ve vicdanlarının sesini dinlemelidirler. Meclis, mazlumun yanında olmayı vazgeçilmez değer sayan Türkiye halkının Libya halkıyla dostluk, barış ve dayanışma iradesine uymalıdır. 8 yıl önce Irak'a karşı savaşa katılmayı öngören 1 Mart tezkeresini reddettiği gibi, Libya'ya karşı haçlı seferi tezkeresini de geri çevirmelidir.