Tarih: 25.03.2011 |  Haberler
Egemenler, Libya'ya savaş tezkeresini kabul etti

Bugün (24 Mart 2011 Perşembe), Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan gizli oturumda AKP iktidarı, CHP ve MHP'nin desteğiyle Libya'ya karşı emperyalist savaşa katılma kararı aldı. BDP ve DSP ise, Türkiye halklarının Libya'yla dostluk ve barış iradesine uygun olarak savaş tezkeresine hayır oyu verdi.Egemen kapitalist sınıfın çeşitli kanatlarının ortaklaşa aldığı bu kararla, Türkiye, silahlı kuvvetlerini emperyalist savaş makinesi NATO'nun vahşi saldırısının emrine veriyor. Türkiye halkları, Libya halkına karşı NATO filolarının ve donanmalarının yürüttüğü sömürgeci saldırının bir parçası olmanın utancını kendilerine yaşatan AKP, CHP ve MHP'den hesap soracaktır.

Arap ve İslam halklarının dostu olmakla övünen AKP, Irak'a karşı 1 Mart 2003 tezkeresini getirmiş, ama Meclis'ten geçirememişti. Bugün de Libya'ya karşı savaş tezkeresini getirdi ve bu kez kabul ettirdi. AKP gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. AKP, Arap ve İslam halklarının değil, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin dostudur. Uluslararası kapitalist haydutların koruculuğunu yapan Arap şeyhleri ve krallarıyla birlikte, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapmaktadır. Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin ve ezilen halkların düşmanı olduğu gibi, bölge halklarının ve bütün dünya halklarının da düşmanıdır. AKP yönetiminin dini kapitalizm, putu Amerika, mabedi NATO'dur. İslam inancında samimi olsalardı, Amerika'dan değil, Allahtan korkarlardı.

CHP yönetimi, 1 Mart 2003'te Irak tezkeresine red oyu vermişti. Bugün ise Libya tezkeresine kabul oyu verdi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, CHP'yi ABD'nin, AB'nin, NATO'nun hizasına getirerek iktidara geleceği ham hayalini kuruyor. Emperyalist savaşın parçası olanlar, ne halkçıdırlar, ne de bağımsızlıkçı. Emperyalistlerle bir olup kardeş Libya halkının tepesine çökenler, Türkiye halklarından gereken karşılığı alacaklardır. Halkın iradesine aykırı davrananlar, gün yüzü göremezler.

Kürt halkının parlamentodaki temsilcisi BDP, Libya halkına karşı savaşa katılmayı reddederek halkların kardeşliği ilkesine uygun davrandı. DSP, Amerikan, Fransız ve İngiliz zorbalarının safında yer almayı kabul etmeyerek Kuvayı Milliyecilik iddiasını ciddiye aldığını gösterdi. BDP ve DSP, emperyalizmin gözüne girmek için AKP iktidarıyla yarışan CHP ve MHP'nin işbirlikçiliğini tescil ettiler.

NATO'nun Libya saldırısını tezgâhlayan dünya kapitalist sistemini yöneten emperyalist efendiler, Libya'yı köleleştirmek, petrol kaynaklarına el koymak, Arap devrimlerini durdurmak, kendi ülkelerindeki işçi ve emekçileri şovenizm ve militarizm zehriyle şaşırtıp etkisizleştirmek istiyorlar. Bölgeyi ve dünyayı yeniden fethederek kapitalist krizden savaşla çıkış stratejisini uygulamaya koyuyorlar.

Savaş tezkeresini halktan gizli bir oturumla çıkaran Türkiye'nin kapitalist egemenleri, kaderlerini bir kez daha emperyalist efendilere bağladılar. Boşuna! Halkların gazabı, efendileri de, uşakları da çarpacak. Hepsi aynı sonu paylaşacak.

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS