Tarih: 14.05.2011 |  Haberler
İnternet sansürüne hayır

İşbirlikçi kapitalist oligarşinin yürütme komitesi AKP iktidarı, temel hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik çok yönlü saldırısını sürdürüyor. İşçi sınıfının, emekçilerin, köylülerin, Kürt halkının, Alevilerin, gençlerin, kadınların, aydınların toplumsal muhalefetini susturmak ve boğmak amacıyla düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü sistemli olarak yok ediyor.

Bu saldırının son adımı, interneti devlet filtresi altına almak ve AKP'nin dogmatik dinci kapitalist anlayışına ters düşen her siteye erişimi engellemek. AKP, yerli ve yabancı sömürücüler adına büyük sansürcü rolüne soyunuyor.

Türkiye'de ve dünyada büyük kapitalist medyanın, emperyalizmin dünya halklarına karşı psikolojik savaş aygıtı olarak hareket ettiğini biliyoruz. AKP'nin büyük sansür girişimi, yerli ve yabancı kapitalist medyanın amansız tekelini kırmak için internet ortamını kullanmaya çalışan muhalif siteleri yok etmek amacını taşıyor.

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak için AKP'nin büyük sansürüne karşı çıkmak zorundayız. İnternet ortamı, AKP'nin temsil ettiği yerli ve yabancı tekellerin dikensiz gül bahçesi olamaz.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, özgür ve eşit bir yaşam için, internette devlet sansürüne hayır diyelim. 15 Mayıs 2011'de sansürsüz internet için AKP'yi protesto edelim. İnterneti emperyalist savaş kışkırtıcısı silah şirketlerinin, doğayı ve çevreyi mahveden nükleercilerin, siyanürcülerin, HESçilerin, soyguncu bankaların, büyük holdinglerin, karanlık dogmalarla beyinleri esir alan din tacirlerinin, milyonlarca insanı aç, milyonlarca insanı işsiz bırakan kapitalist sistemin özel av alanı yaptırmayalım. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS