Tarih: 25.05.2011 |  Haberler
Mısır Gazze ablukasını kırıyor

Mısır'da yönetimi elinde tutan Yüksek Askerî Konsey, Filistin'in Gazze bölgesi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısını sürekli açmaya karar verdi. Karar 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü uygulamaya girecek.

Yüksek Askerî Konsey, sınır kapısını sürekli açık tutma kararını, El Fetih ile Hamas'ın, Filistinlilerin bölünmüşlüğüne son vermeyi ve ulusal birliği sağlamayı amaçlayan 28 Nisan 2011 tarihli anlaşmasını destekleme amacıyla aldığını duyurdu. El Fetih ile Hamas arasındaki söz konusu anlaşma da zaten Mısır'ın aracılığıyla Kahire'de imzalanmıştı.

Bilindiği gibi, siyonist işgalci İsrail, Gazze ablukasını Hüsnü Mübarek rejiminin Refah sınır kapısını sık sık kapatması ve açık tuttuğu sürelerde de geçişlere sistemli kısıtlamalar getirmesiyle sürdürebiliyordu. Sınır kapısının açılmasıyla Gazze'ye uygulanan vahşi abluka önemli ölçüde kırılmış olacak.

Mısır'da sokakları ve alanları fetheden ama diktatörü devirdiği hâlde diktatörlüğü deviremeyen 25 Ocak devriminin itici gücü olan işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri ile gençlik kitleleri; işbirlikçi kapitalist oligarşiye karşı ayaklanırken, işsizliğe, yoksulluğa ve yolsuzluğa son verilmesinin yanı sıra Filistin halkına düşman onursuz bağımlılık politikasının değiştirilmesini ve Mısır'ın Filistin halkının yanında yer almasını talep ediyorlardı.

İşçi ve emekçi kitlelerinin siyasal yaşama uyanması ve ataerkil uyuşukluktan kurtulması, Mısır'da taşları yerinden oynattı ve güç dengesini değiştirdi. Aslında Yüksek Askerî Konsey, Hüsnü Mübarek döneminin Amerikancı ve İsrail işbirlikçisi üst düzey kadrolarından oluştuğu hâlde, işbirlikçi oligarşinin devrimi zorla ezme arzusunu derhal uygulama imkânına sahip olamadığı için, çeşitli manevralarla halkın rızasını alarak, kitleleri yatıştırarak, onların gönlünü hiç olmazsa belli konularda hoş ederek, iktidarda kalmaya çalışıyor.

Filistin davasına açık düşmanlıktan vazgeçmek ve Filistin dostu görünmek, ordu üst yönetimi açısından, bu manevraların bir parçası olarak gündeme geliyor. Oysa, Refah sınır kapısını sürekli açık tutma eylemi, bölgede İsrail siyonizminin ve onun efendisi Amerikan emperyalizminin işini zorlaştıracak ve Filistin'i yok etme planlarını bozacaktır. Yani, bu eylem, nesnel olarak antiemperyalist ve antisiyonist bir gelişmedir.

Her devrim bizatihi varlığıyla enternasyonalisttir. Mısır halk devrimi, sadece Mısır halkının değil, Filistin halkının da, bütün bölge ve dünya halklarının da kazanımıdır. Filistin halkına yönelik ablukayı kırma kararı, Yüksek Askerî Konsey'in lütfu değil, Mısır halkının başkaldırısıyla, 25 Ocak devriminin atılımıyla sağlanan önemli bir dayanışma eylemidir.

Mısır'ın Gazze ablukasını kırma kararını sevinçle karşılıyoruz. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS