Tarih: 30.06.2011 |  Haberler
Yunanistan ve İngiltere'de genel grev

Dev kapitalist şirketlerin ve bankaların yarattığı krizin faturasını kapitalistlere yükleyecek yerde, emekçi halkın sırtına yıkan devlet politikasını protesto eden kitlelerin çapı genişliyor. Yunanistan'da 28 Haziran 2011 Salı günü başlayan iki günlük genel greve neredeyse halkın bütünü katıldı. İngiltere'de bugün yaklaşık 750 bin kamu emekçisi bir günlük grev yapıyor.

Yunanistan'da bütün hayatı etkileyen grevin yanısıra büyük yürüyüşler de yapıldı. Başta Atina olmak üzere 65 şehirde yapılan grev ve gösterilerde

Yunanistan Komünist Partisi'nin desteklediği Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) büyük rol oynadı. Grevciler, yabancı ve yerli sermayenin dayattığı ve hükümetin benimsediği beş yıllık 28,4 milyar avro tutarındaki tasarruf paketine tepki gösteriyor. Genel greve rağmen dün Parlamentoda kabul edilen tasarruf paketiyle binlerce kamu çalışanı işten atılacak, birçok işletme özelleştirilecek, maaşlar düşürülecek ve düşürüldükten sonra iki yıldondurulacak, ikramiyeler iptal edilecek ve KDV arttırılacak. İşçilerin ve emekçilerin nafakasından yapılacak tasarrufla, kapitalist sınıfın ve devletin Alman ve Fransız bankalarına olan borçları ödenecek.

İngiltere'deki 30 Haziran Perşembe grevi, 1926 yılından bu yana ülkede yapılan en kapsamlı grev niteliğini taşıyor. Grevi dört sendika düzenliyor. Bu sendikalar kamu emekçilerinin yüzde yirmisini temsil ediyor. Ulusal Öğretmenler Sendikası (NUT) 220 bin, Öğretmenler ve Okutmanlar Birliği (ATL) 88 bin, Üniversite ve Yüksek Okullar Sendikası (UCU) 55 bin, Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) 250 bin üyeye sahip. Grevin yanısıra Londra'da büyük bir gösteri yürüyüşü de yapılıyor.Yüzbinlerce emekçi Parlamento binasına yürüyor. Grevin amacı, emeklilik kesintilerini arttıran, emekli maaşını düşüren ve emeklilik yaşını uzatan yasa tasarısını protesto etmek.