Tarih: 15.07.2011 |  Haberler
Mısır'da "Son Uyarı Günü"

Mısır'da, 25 Ocak devrimine yol açan taleplerin savsaklanmasını protesto eden devrimci ve ilerici çevreler, milyonlarca Mısırlı'yı tekrar alanlara döken 8 ve 12 Temmuz eylemlerinin ardından bugün 15 Temmuz eylemini de başarıyla gerçekleştirdi. Protestocular, 15 Temmuz Cuma gününe "Son Uyarı Günü" adını verdiler.

Meydanları boşaltmama eylemleriyle kesintisiz biçimde birbirine bağlanan dev gösteriler, Yüksek Askerî Konsey'in ve hükümeti, telaş içinde, hükümette bakanları değiştirme, eski rejimin yetkililerini daha hızlı yargılama, halka ateş açan ve işkence yapan polis şeflerini görevden alma, valileri değiştirme, asgari ücreti yükseltme, barışçı gösterilere saygı gösterme, anayasanın yol gösterici ilkelerini açıklama gibi çeşitli tavizler vermek zorunda bıraktı.

Devrimci, ilerici ve laik çevrelerle askerî yönetimle işbirliği politikası güden gerici Müslüman Kardeşler örgütü arasındaki kutuplaşma da keskinleşiyor. 8 Temmuz gösterilerine sembolik ve şartlı olarak katılan Müslüman Kardeşler örgütü, 12 Temmuz ve 15 Temmuz gösterilerine katılmadığı gibi, aleyhte propaganda da yürüttü. Bu gösterilerin, halka yabancı solcuların, laiklerin ve liberallerin işi olduğunu, amacın Mısır halkıyla askerî yönetimi birbirine düşürmek ve "Mısır halkının iradesini yansıtan" şeriata dayalı bir anayasa yapılmasını engellemek olduğunu iddia etti.

Devrimci, ilerici ve laik çevrelerin etkisinin artmasından rahatsız olan olan Müslüman Kardeşler örgütünü, Selefî şeyhleri ve El Ezher ulemasını bir araya getiren Hukuk ve Reform için Şeriat Derneği, taraftarlarına, 22 Temmuz'da milyonluk bir gösteri yapma çağrısında bulundu.

Bugün Kahire, İskenderiye, Süveyş, El Ariş, Şarm El Şeyh, Şarkiyye, Luksor gibi şehir ve kasabalarda yapılan gösterilerde, Yüksek Askerî Konsey'den bütünüyle bağımsız bir devrim hükümetinin kurulması; İçişleri bakanlığının lağvedilmesi, yargı, üniversite, medya, ekonomi kurumlarının eski rejime bağlı unsurlardan arındırılması; asgari ücretin yükseltilmesi, azami ücretin düşürülmesi, grev ve gösteri yasaklarının kaldırılması istendi.