Tarih: 04.08.2011 |  Haberler
İsrail'de toplumsal hareketlenme

İsrail'de Filistin'e ve Lübnan'a karşı yürütülen sömürgeci savaşların yarattığı ağır şovenist ortam içinde art arda yönetime gelen aşırı sağ hükümetleri neredeyse kayıtsız şartsız destekleyen bir halk imgesi kafalara yerleşmiş, devrimci, ilerici ve barışçı güçler uzun süren bir sessizliğe gömülmüşlerdi. İsrail Komünist Partisi'nin yaptığı açıklamalara göre, bu durum değişiyor ve İsrail toplumunda yaşanan uyanış, daha şimdiden dikkate değer bir toplumsal hareketlenmeyi ortaya çıkarmış bulunuyor.

14 Temmuz 2011 Perşembe günü Tel Aviv'in Habima meydanında toplanan binlerce kişi ev kiralarının yüksekliğini protesto etti. Protesto gösterisinden sonra yüzlerce kişi meydanı terketmeyip kırk çadır kurdu, meydanda kalmaya başladı. İsrail Komünist Partisi, Hadaş (Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe) ve şehircilik hareketi İr Kulanu (Herkes İçin Şehir) tarafından desteklenen eylemin benzerleri, aynı saatlerde Kudüs'te ve Holon'da da yapıldı.

15 Temmuz Cuma günü Kudüs'te Şeyh Carra Mahallesi Dayanışma Hareketi tarafından düzenlenen “Bağımsız Filistin” yürüyüşüne, çoğu İKP ve Hadaş üyesi üç bin kişi katıldı.

Aynı gece, yaklaşık yüz gösterici Tel Aviv caddelerinde uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra Habima meydanındaki çadırlı protestoya katıldı. Eylemi düzenleyen sol çevreler, Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da yaptıkları açıklamada, “Zenginlerin İktidarına, Konut ve Gıda Fiyatlarındaki Dayanılmaz Artışa ve Hükümetin İşgal Politikasına Karşı Öfke Haftası”nı başlattıklarını ilan ettiler. Batı Galile, Kfar Sava ve Kiryat Şmona'da, “Çadırını Al Da Gel” sloganıyla eyleme katılan üniversite öğrencileri, pahalılık yüzünden başlarını sokacak ev bulamadıklarını belirttiler. Eylemler, halkta geniş destek bulmaya başladı. Ulusal Öğrenci Birliği, eylemlere topluca katılacağını ve protestoları ülkenin her yanına yaymak için elinden geleni yapacağını açıkladı.

30 Temmuz Cumartesi günü Tel Aviv ve Kudüs başata olmak üzere ülke çapında yapılan protesto gösterilerine 150 bin kişi katıldı. GöstericilerTel Aviv'in Habima meydanına, Habima Tahrir meydanı adını verdiklerini açıkladılar.

1 Ağustos pazartesi günü, belediye emekçileri bir günlük grev yaptı. Greve 100 bin emekçi katıldı. Belediye yönetimlerinin çoğu da greve destek verdi.

Bütün dünyada kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadele yükseliyor. İşçi sınıfları, emekçiler ve ezilen halklar eskisi gibi yaşamak istemiyor. Kapitalist ve emperyalist egemenler eskisi gibi yönetemiyor. Kitlelerin, grev, gösteri ve mitinglerinde olağanüstü bir artış yaşanıyor. Tunus ve Mısır halk ayaklanmalarıyla başlayan, Asya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya yayılan, şu sıralarda özellikle Yunanistan ve İspanya'da etkisini gitgide arttıran devrimci yükseliş, bugün emperyalizmin Ortadoğu'daki siyonist sömürgeci kalesi İsrail'e de ulaşmış bulunuyor.

İsrail halkının siyonist sömürgeci yönetime karşı hak mücadelesi, işgal altındaki Filistin halkının mücadelesiyle birleştiği ölçüde başarıya ulaşacaktır. İsrail'in devrimci, ilerici ve barışçı güçlerine zor mücadelelerinde başarılar diliyoruz.
 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS