Tarih: 07.08.2011 |  Haberler
Hiroşima soykırımının 66. yılı

İkinci Dünya Savaşının son evresinde, Japon militarizminin yenildiği ve teslim olacağı iyice belli olduktan sonra, yani, hiçbir askerî gereklilik olmadığı hâlde, Amerika, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atarak 140 bin kişiyi öldürmüş, Hiroşima'ya atom saldırısından 3 gün sonra 9 Ağustosta bu kez Nagazaki'ye attığı atom bombasıyla 80 bin kişiyi daha katletmişti.

Bu en ağır insanlık suçunu soğukkanlı bir hesapla işleyen ABD yöneticilerinin asıl amacı, Japon halkını kobay olarak kullanarak sosyalist Sovyetler Birliği'ne ve devrim mücadelesine girişen bütün dünya halklarına gözdağı vermekti. ABD emperyalizmi, bütün dünyayı kendi kapitalist tekellerinin münhasır av sahası yapmak planını yürürlüğe koymak için elverişli zamanın geldiği sonucuna varmış, tam bir mafya babası mantığıyla, kendisine boyun eğmeyecek ve bağımsızlık peşinde koşacak her halka atom dehşeti salmanın planın başarısı için vazgeçilmez olduğuna hükmetmişti.

O günden bu yana Kore, Vietnam, Kamboçya ve Laos halklarının bağımsızlık ve devrim mücadelelerine tam kapsamlı soykırım ve işgallerle yanıt veren ABD, Küba'ya çıkarma yapmak, Suharto cuntası aracılığıyla Endonezya'da soykırım yapmak, İran, Brezilya, Şili ve Türkiye'de kanlı darbeler tezgâhlamak gibi insanlık suçlarını aralıksız işlemeye devam etti.

Bugün ise, ABD emperyalizmi, Irak ve Afganistan'ı yıllardır işgal altında, Pakistan'ı yarı işgal altında tuttuğu gibi, Libya'yı vahşi biçimde bombalıyor, Somali ve Yemen'de askerî operasyonlar düzenliyor, Suriye'de ayaklanma yürütüyor, İran'a karşı gizli harekât gerçekleştiriyor ve savaş hazırlıyor, İsrail'e Filistin'i yutması için her türlü yardımı veriyor, dünyanın her yerinde işbirlikçi kapitalist oligarşileri destekliyor.

Dünya kapitalist sisteminin elebaşı Amerikan emperyalizmi, bütün dünya halklarını dolar milyarderlerinin sömürü ve zulmü altında yoksulluğa, işsizliğe, yolsuzluğa, köleliğe, onursuzluğa mahkûm eden bu düzenin temel taşıdır.

Hiroşima soykırımının 66. yılını, ABD emperyalizmini yenilgiye uğratmak, sömürü ve zulmü yeryüzünden silmek için mücadeleyi yükseltme irademizi pekiştirerek anıyor, atom soykırımının kurbanları önünde saygıyla eğiliyoruz. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS