Tarih: 07.08.2011 |  Haberler
İspanya’da halk tekrar Sol meydanında

İspanya’da bankaların, kapitalist tekellerin, borsa vurguncularının yol açtığı büyük toplumsal felakete karşı işçi sınıfının, emekçilerin ve gençliğin mücadelesi sürüyor.

Kendilerine “Öfkeliler” adını veren partisiz grupların 15 Mayıs 2011’de başkent Madrid’in Sol (Güneş) meydanında başlattığı kamp kurma eylemlerine on binlerce kişi katılmıştı.

Yerel ve bölgesel seçimlerin yapıldığı 22 Mayıstan sonra da süren eyleme katılan grupların çoğu Haziran ortasında eylem tarzını değiştirerek meydanı boşaltmış ve ülkenin her tarafına dağılarak bölgelerden başkente yürüme eylemlerine başlamaya karar vermişti. Meydanda sadece küçük bir grup kalmıştı.

Bölgelerden yürüyüş 19 Haziranda başlamış, yürüyüşe katılanlar geçtikleri köy, kasaba ve şehirlerde kapitalizme karşı sosyal adalet, herkese iş ve insanca ücret propagandası yapmışlardı.

Yürüyüş kollarının Madrid’e yaklaştığı 1 Ağustos günü polis, Sol meydanında kalan gruba saldırarak meydanı boşaltmış ve meydana protestocu girişine izin vermemişti.

4 Ağustosta polis güçleri ile bölgelerden gelen göstericiler arasında en az 20 kişinin yaralandığı çatışmalardan sonra 5 Ağustos Cuma günü göstericilerin sayısı daha da arttı. Polisler meydan etrafında kurdukları kordonu Cuma gecesi kaldırmak zorunda kaldı ve meydan binlerce göstericiyle doldu.

İspanya’da işsizlik gerçek bir toplumsal afet boyutlarında. Genel işsizlik oranı yüzde 21. Gençler (18-25 yaş kesimi) arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 45. İşi olanların ücret ve maaşları ise insanca yaşamaya yetmeyecek kadar düşük. Kapanma tehlikesi yaşayan işletmeler nedeniyle işsizliğin daha da artması bekleniyor.

Komünist ve devrimci partiler, ilerici sendikalar, haklı bir tepkiyle yeni yeni sokaklara çıkan, kapitalist egemenlerin yayıp yerleştirdiği politika dışı durma anlayışına kapılarak partisizliği, örgütsüzlüğü bir meziyet sanan gençlik ve halk gruplarının, kendi deneyimleri çerçevesinde siyasal bilince kavuşması için, sabırla aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS