Tarih: 08.08.2011 |  Haberler
Kapitalizmin çöplüğü olmamak için

AKP hükümeti Bayındırlık Bakanlığı eliyle 12 Haziran 2011 seçiminden hemen önce Hollanda'nın Royal Vopak şirketine Yalova'nın Taşköprü ilçesi sınırları içinde Laledere Deltasında 150 adet kimyasal tanktan oluşan depolama tesisi kurmak için izin verdi. Dünyanın çeşitli yerlerinden tehlikeli kimyasal atıklar getirilip bu tanklarda depolanacak. Deniz kıyısında 260 dönümlük (26 hektar) arazi üzerinde kurulacak tesise gemilerin yanaşması için bir de liman yapılacak.

İnsanlara, bütün canlılara ve doğaya geri dönülmez zararlar verebilecek bu zehir çöplüğü, Kuzey Fay Hattı üzerinde bulunan ve 17 Ağustos 1999 depreminde ağır kayıplara uğrayan Yalova ve bütün Marmara bölgesinde yeni felaketlere yol açacak. Söz konusu depremde, Vopak arazisinin 200 metre yakınında bulunan Aksa fabrikasına ait kimyasal depolardan 6500 ton kimyasal atık sızıntısı olmuş, bütün çevre köyler yaşamsal tehlike nedeniyle boşaltılmıştı.

Üstelik, bir kamu kurumu olan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, “Son deprem, Laledere Deltasında yüzey kırığı gelişebildiğini ortaya koymuştur. Laledere Deltası bölgede yapılaşma açısından sakıncalı alanlardan biri olarak değerlendirilmektedir” denilmişti.

Aynı şekilde, Yalova Belediye Meclisi’nin 05.01.2011 tarih ve 20 No’lu kararı ile Yalova İl Genel Meclisi’nin 06.01.2011 tarih ve 10 No’lu kararı bu bölgelerde kimyasal atık depolarının kurulmasını yasaklıyor. İlgili kararlara göre, “1/25000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı ve buna bağlı alt ölçekli imar planlarında, planlamaya alınan alanlarda, sanayi tesislerinin üretim sürecinde ihtiyaç duyacakları kimyasal maddeleri kendi arazileri üzerinde depolamaları hariç, ticari amaçla tehlikeli ve kimyasal maddelerin (sıvı, katı, gaz) depolanacağı terminaller oluşturulamaz, bu alanlarda kömür yakıtlı enerji üretim tesisleri ile kömür yakıtlı termik santrallar kurulamaz.”

Bütün bu değerlendirme ve kararlara rağmen, AKP iktidarının ülkeyi dünya kapitalizminin her an patlayacak zehir çöplüğü durumuna getirecek bir izni verebilmesi, sırf para uğruna halka karşı komplo kurmaktan başka bir anlama gelmez.

Sanayi atıklarının yarattığı tehlikenin farkına varan halkın tepkisi sonucu zengin ülkelerde depolanamayan zehirleri yoksul ülkelere boca etmek, dünya kapitalist sistemine egemen emperyalist efendilerin temel bir politikasıdır. Para hırsıyla kendi halklarının yaşamını fütursuzca tehlikeye atan yerli işbirlikçiler eliyle uygulanan bu insanlık dışı politikaya karşı mücadele etmek vazgeçilmez bir görevdir.

AKP hükümeti Royal Vopak'a verdiği izni derhal iptal etmelidir. Yalova, Marmara ve Türkiye halkı bu öldürücü tesisin kurulmaması için daha da kapsamlı biçimde harekete geçmelidir. Hollanda halkının da, kendi kapitalist şirketlerinin Türkiye'yi çöplüğe çevirecek bu uğursuz projeden derhal vazgeçmesi için girişimde bulunmasını bekliyoruz. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS