Tarih: 13.08.2011 |  Haberler
Mısır işçi sınıfı eylemde

Hüsnü Mübarek yönetimini yıkan halk devriminin ilk aşamasında yaptığı eylemler ve genel grevlerle önemli bir rol oynayan Mısır işçi sınıfı, eylemlerine devam ediyor. Devrim güçlerinin, halkın temel taleplerini savsaklayarak işbirlikçi kapitalist düzeni küçük değişikliklerle sürdürmek isteyen askerî yönetime karşı Temmuz 2011'de gerçekleştirdiği kitlesel atılımda da işçi sınıfının payı büyük oldu.

İşçi eylemlerini gözleyen “İnsan Hakları İçin Yeryüzünün Çocukları Merkezi” adlı demokratik kitle örgütünün verdiği bilgilere göre, Temmuz ayında işçiler 22 fabrikayı veya işyerini terketmeme eylemi (oturma eylemi), 19 grev, 20 miting, 10 protesto gösterisi ve 4 kısa süreli protesto toplantısı yaptı.

Üstelik bu grev, direniş ve eylemler askerî yönetimin Mart ayında çıkardığı kanunla grev, direniş ve gösterileri yasaklamasına rağmen yapılıyor. İşçi sınıfı askerî yönetimin çıkardığı bu faşist kanunu tanımıyor ve eylemleriyle yok sayıyor. Aynı zamanda, kanunun iptali ve grev hakkının resmen kabul edilmesi talebiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Askerî yönetim, grev yasağını Hüsnü Mübarek'in 11 Şubatta devrilmesinden sonraki ilk 20 gün içinde 168 terketmeme eylemi, 77 grev, 51 miting, 48 protesto gösterisi, 27 protesto toplantısı yapan işçi sınıfının eylemlerinin “ekonomiye zarar verdiği” ve “iş barışını bozduğu” bahanesine dayandırmıştı. İş barışının bozulmasına örnek olarak da, grev ve direnişler “yüzünden” patronların 4200 işçiyi işten çıkarmasını göstermişti.

İşçi sınıfının sözü edilen 20 gün içinde yaptığı grev, direniş ve gösteriler, 2010 yılının bütününde yaptıkları aynı tür eylemlerin toplamını aşmıştı. Bu olgu, devrimci bir dönemde işçi sınıfının mücadele gücünün olağan zamanlara göre ne kadar yüksek olabileceğini gösteriyor.

Temmuz ayının başında Kahire'de bir askerî mahkeme, grev ve direnişleri yasaklayan kanuna dayanarak 5 işçiyi birer yıl hapse mahkûm etmiş, ancak cezayı “suçun bir daha işlenmemesi şartıyla” askıya almıştı. Petrojet Petrokimya İşletmesinde çalışan bu 5 işçi, Petrol Bakanlığı'nın önünde iş arkadaşlarıyla birlikte protesto gösterisine katılmakla suçlanıyorlardı.

İnsan Hakları İçin Yeryüzünün Çocukları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, Haziran ayı da işçi eylemleri açısından hareketli bir ay olmuştu. İşçi sınıfının en etkili eylem türü olan grevlerin sayısı Temmuz ayına göre daha düşük olsa da, fabrikayı veya işyerini terketmeme, miting, protesto gösterisi ve protesto toplantısı gibi eylemlerin çokluğu nedeniyle Haziranda toplam işçi eylemi sayısı 97'yi bulmuştu.

Mısır proletaryasının egemen burjuvaziye karşı sınıf mücadelesi sürüyor. Aralıksız grev, direniş ve gösterileriyle askerî yönetimin grev yasağını her gün geçersiz kılan Mısır işçi sınıfı, grev hakkını kısa sürede yasal güvenceye kavuşturmayı da bilecek, devrimin halk iktidarıyla taçlanması ve kapitalist düzenin aşılması hedefine de er geç ulaşacaktır. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS