Tarih: 21.08.2011 |  Haberler
10 Eylül'ü birlikte kutlayalım

Sosyalist sistemin dengeleyici gücünü yok ettikten sonra her yerde işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, ezilen halklara saldıran emperyalizm ve kapitalist işbirlikçileri, dünyayı vahşi sömürüye, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe ve savaşa mahkûm etti.

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, ezilen halklar, gençler, kadınlar, sömürücü egemenlerin kendilerine biçtiği kadere razı olmuyor, ellerindeki her imkânı kullanarak direniyor.

Türkiye'de kapitalist egemenlerin ve uzantısı likidatörlerin beyhude bir çabayla yok etmeye çalıştığı TKP'nin yerinin asla doldurulamadığına inanan bütün TKP'lileri, 10 Eylül 1920'de Bakû'da kurulan TKP'nin 91. kuruluş yıldönümünü, "Likidasyona Son" belgisi altında birlikte kutlamaya çağırıyoruz.

Küresel krizde meşruiyet masalları çöken emperyalizme ve egemen kapitalist işbirlikçilerine karşı mücadeleyi zafere ulaştırmak için, işçi sınıfının devrimci teorisini günümüz dünyasının pratiğiyle birleştiren, düzen içi çözüm teslimiyetçiliğini reddeden, liberalizme ve şovenizme kararlı biçimde karşı duran, bilinçli, örgütlü, enternasyonalist parti ihtiyacı kendini her zamankinden daha çok duyuruyor.

Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen'lerin TKP'sinin siyaset alanındaki meşru, yasal, demokratik yerini alması, Türk, Kürt, Arap bütün halkların eşitlik temelinde kardeşliğine büyük ivme kazandıracak, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde niteliksel bir atılım anlamına gelecektir.

10 Eylül'ü birlikte kutlamak, kapitalist sömürüden, emperyalist kölelikten, faşizmden ve despotizmden, sınıfsal, ulusal, cinsel her türlü baskıdan kurtulmuş, işçilerin birliği, halkların kardeşliği ilkesini benimsemiş eşit ve özgür bir toplum idealine inanan herkesin ortak başarısı olacaktır.

Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi