Tarih: 22.08.2011 |  Haberler
NATO'nun faşist sürüleri Trablus'ta

Ajans haberlerine göre, ABD ve AB'nin birleşik savaş örgütü NATO kuvvetlerinin Libya mevzilerine ve sivil halka yönelik ağır bombardımanı ile koordinasyon içinde ilerleyen özel birlikler ve komuta ettikleri gerici-faşist çeteler, başkent Trablus'a girdi. Sokaklarda göğüs göğüse çatışma devam ediyor.

Libya başkentinin emperyalizmin beşinci kolu gerici-faşist çetelerin eline düşmesi, Libya halkı, bütün Arap ve Afrika halkları ve bütün dünya halkları için acı haberdir. Libya'nın emperyalizmin eline geçmesi, öncelikle Tunus ve Mısır halk devrimlerine karşı dünya gericiliğinin sağlam bir mevzi kazanması, emperyalizmin Libya petrolüne el koyması, bağımsızlığını yitirmiş Libya'nın Arap dünyasında ve Afrika'da devrimci ve ilerici güçlere karşı Amerikan emperyalizminin, İngiliz ve Fransız emperyalizminin ve siyonist İsrail'in üssüne dönüşmesi demektir.

Libya'nın başkenti Trablus'un emperyalizmin güdümündeki sürülerin eline düşmesi, İspanya İç Savaşı sonunda başkent Madrid'in 28 Mart 1939'da Franko önderliğindeki kralcı-faşist isyancıların eline düşmesine benzetilebilir. Alman ve İtalyan faşizminin koruyucu kanatları altında serbestçe hareket eden, teslimiyetçi liberal kapitalist dünyanın kayıtsızlığını değerlendiren faşist güçlerin uğursuz zaferi, Almanya, İtalya ve Japonya'ya İkinci Dünya Savaşını başlatma cesaretini vermişti.

İspanya İç Savaşında Cumhuriyetçi güçlerin boğazlanmasını boş gözlerle seyreden liberal kapitalist devletlerin bu aymazlığının bedelini, daha sonra bütün insanlık savaşa sürüklenerek ağır biçimde ödemişti. İspanya'nın faşizmin pençesine düşmesine seyirci kalan liberal kapitalist devletler de, İkinci Dünya Savaşında faşist devletlerin yıldırım savaşına hedef olmuşlardı.

Libya'nın NATO'nun eline geçmesi, daha kapsamlı yeni savaşları başlatma konusunda emeperyalist güçlere cesaret verecektir.

Tarihin en büyük savaş örgütüne karşı aylardır en elverişsiz koşullarda kahramanca direnen Libyalı yurtseverlere derin saygı duyuyoruz. Onların savaşı, İspanya'da “No pasaran” belgisiyle faşizme geçit vermemeye çalışan, gösterdikleri direnişle aslında bütün insanlığı korumaya çalışan İspanyol cumhuriyetçilerinin savaşı kadar yurtseverce ve enternasyonalisttir. Bu gerçeği anlamayan ve Libya halkının boğazlanmasına kayıtsız kalan bütün aymazlara acıyoruz. 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS