Tarih: 27.08.2011 |  Haberler
Bozışık'ı andık

TKP emektarı Mehmet Bozışık, ölümünün 13. yıldönümünde Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi tarafından Feriköy'deki mezarı başında anıldı. Bugün (27 Ağustos 2011 Cumartesi) saat 11:00'de başlayan etkinliğe çok sayıda işçi, emekçi, sendikacı ve genç katıldı.

Enternasyonal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi adına yapılan konuşmada, Bozışık'ın işçi sınıfının bilimsel öğretisi ışığında kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı yılmayan iradesi, her koşulda TKP'yi savunma azmi anlatıldı. Yaşamının son yıllarında kötüleşen sağlığına rağmen likidasyona karşı kararlı duruşu, partiyi yeni kuşaklara tanıtma ısrarı, mücadeleye kazanılan her gençle yenilenen yaşam sevinci vurgulandı. Bozışık'ın Türk ve Kürt halklarının özgür ve eşit birliğine, bütün bölge halklarının dayanışmasına verdiği önemin günümüze ışık tuttuğu açıklandı.

TÜM-İGD adına yapılan konuşmada, Bozışık'ın devrimciliği ilk zorlukta vazgeçilecek bir heves olarak değil, bütün yaşamımıza anlam veren üst değer olarak gördüğü, yeni kuşakların onun bu tavrını örnek aldığı belirtildi. Egemenler karşısında ödün vermeyen duruş ile emekçi halkla iç içe mücadele becerisini gösteren Bozışık gibi, enternasyonalizmi ve yurtseverliği, işçi sınıfının yolunda ilerleme iradesi ile en geniş kitlelere ulaşmayı sağlayacak esnekliği birleştirmeye söz veren gençliğin, devrimin ve yeni bir dünyanın müjdecisi olduğu anlatıldı.

Bozışık'ın ilkeli duruşuna ilişkin anılarını anlatan sendikacı yoldaşımızın konuşmasının ardından etkinlik hep bir ağızdan okunan TKP marşıyla sona erdi.

Mehmet Bozışık, TKP'nin 91. yılında da aramızda yaşıyor, devrim mücadelesini sürdürüyor.