Tarih: 30.09.2011 |  Haberler
Kıdem tazminatı için eyleme

Ürün'ün eski, yeni okurları, kıdem tazminatı konusunu defalarca ayrıntılı olarak ele aldığımızı bilirler. Kıdem tazminatının geçmişi, bu hakkın nasıl mücadeleler sonucu elde edildiğini ve burjuvazinin bu hakkımızı geri alma konusundaki ısrarını sayısız kez irdeledik.

Bugün, AKP hükümetinin bakanlarının ortada hiçbir şey yokken kıdem tazminatı konusunu ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiklerini görüyoruz. Kamuoyu oluşturma gücüne sahip olanların biri tarafından gazetecilerin kulağına üflenip "aslında kıdem tazminatında ne türden sorunların olduğunu" tartışmaya çalışıyorlar. Bütün amaç, emekçileri bu konuya alıştırmak ve ortada bir sorun varmış algısı yaratmaktır.

İşçi sınıfımız bu tuzağa düşmemelidir.

Ortada kıdem tazminatına dair hiçbir sorun yoktur. Tersten okuyacak olursak, vardır. Birisi süresidir. Sadece her yıl için 30 gün tutarında kıdem hakkı vardır, arttırılmalıdır. İkincisi ise, kıdem tazminatına 12 Eylül faşizmi tarafından "tavan" getirilmesidir. Yani, daha önce işçilerin aldıkları aylık ücrete bağlı kıdem hakları varken, bugün bu hakkın alınmasına hükümetin kendi belirlediği kıstaslara göre bir tavan koyması büyük bir sorundur.

Tartışmaların esası, işten atmalarda en büyük caydırıcı unsur olan ve işçilerin geleceklerini güvende hissetmelerini sağlayan kıdemin yük olarak görülmesidir. Bu nedenle Hükümet bu yükü işverenlerin sırtından alıp onları rahatlatmayı amaçlıyor. Bu hakkı geleceği belirsiz bir fona devretmeyi hedefliyorlar. Kıdem tazminatı asla fonlara devredilemez.

Kıdem tazminatı için tavan kalkmalıdır.

Eğer, tavan kalacaksa, biz Ürün Sosyalist Dergi olarak geçici bir öneride bulunuyoruz: Belirlenen kıdem tavanı derhal BÜTÜN işçileri kapsamalı, tavan bütün işçiler için geçerli olmalıdır.

Yani, bugün bir işçi aylık 5 bin lira kazanıyor olsa dahi, alacağı kıdem 31 Aralık 2011 tarihine kadar 2731 lira 85 kuruş olarak hesaplanacaktır. Eğer bu durum değişmeyecekse, biz de şimdilik bütün asgari ücretliler için de işten atılma veya ayrılma durumunda kıdem hesaplanmasının brüt 837 TL üzerinden değil, tavan üzerinden, yani yıllık 2731 lira 85 kuruş olarak hesaplanmasını talep ediyoruz.

Bu amaçla, kıdem tazminatında oynanan oyunlara karşı bugüne dek eylem yapan Genel-İş, Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş'ten sonra, yarın (1 Ekim 2011) Türk-İş içinde oluşturulan Sendikal Güç Birliği Platformu da bir yürüyüş ve basın açıklaması yapacak.

Ortak pankart ile yürüneceği belirtilen yürüyüşe şapka, flama ve kıdem tazminatına dair talepleri içeren döviz getirilmesi istenmektedir.

Emekçiler, işçi sınıfı dostlarının katılımını arttıralım.

Toplantı tarihi: 1 Ekim 2011 Cumartesi
Toplanma yeri: Galatasaray Lisesi Önü, Beyoğlu, İstanbul
Yürüyüş saati: 12.00
Basın açıklaması: 13.00, Taksim Tramvay Durağı