Tarih: 05.10.2011 |  Haberler
Suriye kararına veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 4 Ekim 2011 günü yapılan oylamada, Suriye'ye emperyalist müdahaleyi yasallaştıracak karar tasarısı Çin'in ve Rusya'nın vetosuyla reddedildi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve Portekiz'in hazırladığı karar tasarısı, Suriye'de emperyalizmin ve siyonizmin işbirlikçisi gerici-faşist güçlerin isyanını "demokrasi yanlısı halk hareketi" olarak tanımlıyor ve bu isyana karşı alınan meşru savunma önlemlerine bir ay içinde son verilmezse, ağır uluslararası yaptırımların devreye girmesini öngörüyordu. Karar tasarısı, Suriye'nin Libya gibi sömürgeci işgale uğratılmasını, mezhep, din ve etnik köken temelinde gerici bir iç savaşa sürüklenerek parçalanmasını ve bağımsızlığına son verilmesini amaçlıyordu.

Güvenlik Konseyi'ndeki oylama, bütün dünyayı yeniden sömürgeleştirme seferini başlatan ABD, AB ve İsrail savaş blokunun dünya işçi sınıfına ve ezilen halklara karşı belli başlı yerli kapitalist egemen sınıfları nasıl güdümleyebildiğini de gösteriyor. Karar tasarısını hazırlayan Fransa, İngiltere, Almanya ve Portekiz'i dünya kapitalist sisteminin büyük patronu ABD "doğal olarak" desteklerken, Nijerya, Gabon, Kolombiya ve Bosna-Hersek de aynı doğrultuda oy kullandı. Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Lübnan ise çekimser kaldı. Libya'ya emperyalist saldırı kararında çekimser kalarak saldırının yolunu açan Çin ve Rusya, bu kez veto kullandı. Savaş blokunun yeni baskı girişimleri karşısında bu iki devletin nasıl tutum alacağı ise belirsizliğini koruyor.

İkinci Dünya Savaşı öncesinin de gösterdiği gibi, savaş blokunun baskılarına boyun eğenler, kendi yıkımlarının da yolunu açarlar.

Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi, emperyalist savaş blokuna karşı tek sağlam temel olmaya devam ediyor.