Tarih: 11.10.2011 |  Haberler
Emperyalizme uşaklığın sınırı yok

AKP hükümetinin emperyalist egemenlerle işbirlikçilik sicili her gün biraz daha kabarıyor. Dünyayı cehenneme çevirmeye kararlı olan emperyalistler dünya halklarına saldırırken yandaş bulmakta hiç zorlanmıyorlar. AKP Hükümeti Amerikan emperyalizminin güdümünde Libya'ya karşı NATO savaşına katılıyor. Komşumuz Suriye'ye karşı düşmanca komplolar hazırlayarak kendisi gibi işbirlikçi, yobaz, emperyalizm icazetli sahte Suriye Ulusal Meclisleri kurulmasına ön ayak oluyor. İran ve Rusya gibi ABD-AB-İsrail savaş blokuna toptan boyun eğmeyecek her bağımsız güce karşı topraklarına füze yerleştirilmesini kabul ediyor. Hükümet emperyalist egemenlerle işbirliğinde sınır tanımıyor. Kısaca AKP'nin dizginsiz emperyalizm hayranlığı içte ve dışta savaş politikalarıyla Türkiye ve bölge halklarını ateşe atıyor.

İşbirlikçi AKP hükümetinin emperyalizm uşaklığına yönelik son icraatı NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (İSAF) çerçevesinde Afganistan'da faaliyet yürüten Türkiye'nin 1 Kasım 2009 tarihinde üstlendiği Kâbil Bölge Komutanlığı görevini 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren bir yıllığına uzatması oldu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu yıl 31 Ekimde görev süresi dolacak olan Türkiye'nin, Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti'nin (İSAF) Kâbil Merkez Bölge Komutanlığını 1 Kasımdan itibaren 1 yıllığına daha uzattıklarını, Türkiye'nin ikinci kez bu komutayı alacağını söyledi. Böylece emperyalist egemenlerin yandaşı AKP hükümetinin bölge halklarına yönelik düşmanlık sicili Afganistan tezkeresi ile daha da kabardı.

Türkiye şu anda sözde terörizmle savaş bahanesi altında bir ülkenin işgaline hem onay hem de bizzat asker vermiş durumda. Bunu da emperyalizme karşı kurtuluş savaşı vermiş bir halka rağmen yapıyorlar. Üstelik de, hatırlayalım, bu istila edilen Afganistan'ın halkı, Kurtuluş Savaşı sırasında, Hintlilerle birlikte ülkemize altın yardımı yapmıştı.

Ancak tarih bize emperyalizmin girdiği hiçbir bölgeye eşitlik, özgürlük, kardeşlik, refah ve huzur getirmediğini her seferinde kanıtlamıştır. Tam aksine emperyalizm savaş, yıkım, kan ve gözyaşı getirir. Kore'de, Vietnam'da, Irak'ta, El Salvador'da, Arjantin'de, Kamboçya'da, Çin'de insanlığı katleden emperyalist egemenler tarih boyunca kardeş halkların evlatlarını da kolundan tutarak kendi katliamlarına ortak etmeye çalıştılar. Bugün ABD'nin Afganistan'da yaptığı tam da başka halkları kendi katliamına işbirliği yapmaya zorlamaktır. Emperyalist egemenlere yaltaklanan ve onlara bölgemizdeki işlerinde yardakçılık eden ise işbirlikçi AKP'dir.

İşçi sınıfı, bütün emekçiler, sosyalist, devrimci demokratik, ilerici ve barışsever bütün parti, sendika ve dernekler, emperyalizmin taşeronluğuna soyunan AKP'yi durdurmalıyız. Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının emperyalizm ve işbirlikçilerinden bağımsız, eşitliğe ve özgürlüğe dayalı dostluğu ve kardeşliğini sağlamak için harekete geçmeliyiz. Ortadoğu halkları emperyalist savaşlara ortak olmamalı, bölgeyi eşit, özgür ve kardeşçe yaşanılan bir yer yapmak için mücadele etmelidir.