Tarih: 07.12.2011 |  Haberler
Ürün Sosyalist Dergi'nin 33. Sayısı (Aralık 2011- Ocak 2012) çıktı!

Ürün Sosyalist Dergi'nin yeni sayısı çıktı. Aşağıda "Merhaba" yazısını ve dergi yazılarının başlıklarını görebilirsiniz.

Merhaba,
Dolar milyarderlerinden oluşan minicik uluslararası kapitalist şebeke, işçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini, ezilen halkları, kısacası dünya nüfusunun yüzde 99'unu köleleştirmek için yeniden sefere çıktı. İnsanları kitlesel olarak katletmeyi; ülkeleri yakıp yıkmayı; çocukları köleleştirmeyi; kadınları yok etmeyi; gençliği geleceksizleştirmeyi; işçi ve emekçileri yoksulluğa, halkları açlığa, canlıları ve doğayı ölüme terketmeyi kendilerine hak sayan bu sömürü ve zulüm temsilcilerini durdurmaktan başka çaremiz yok.
Sonsuz bir kölelik düzeni içinde, özgürlükten ve onurdan yoksun olarak sürünmek istemiyorsak, lüks ve iktidar içinde yaşamak için ABD-AB-NATO savaş blokunun emrinde ülkeyi ve bölgeyi ateşe atmaya karar veren yerli egemenleri de durdurmak boynumuzun borcu.
Dünyanın kaderi, emperyalizm ve emrindeki işbirlikçilerin karşıdevrimci saldırısına karşı mücadele eden, direnen, sömürüsüz, eşit ve barışçı bir dünya özleyen işçi sınıfının, emeğiyle ve onuruyla insanca yaşamak isteyen geniş halk kitlelerinin devrimci atılımıyla belirlenecek.
Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi, insanlığın yüzde 99'unun özlemlerini gerçekleştirme mücadelesidir. Türkiye devrimi, bölge devrimi, dünya devrimi mücadelesi güncel bir mücadeledir.
Bu mücadele, dünya proletaryasının ve dostlarının ortak pratiğinden çıkarılmış bilimsel bir teoriye, bu teorinin yol göstericiliğinde kapitalizmin ve emperyalizmin dayattığı kör gidişe karşı siyasal eyleme, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin siyasal eylemle dünyayı değiştirebilecek bir kaldıracı elbirliğiyle kuracak sabırlı bir örgütlenmeyi gerçekleştirme becerisine bağlı.
Ürün, elinizdeki son sayısıyla kendini feshediyor ve ülkemizin siyasal-sosyal yaşamında yasal TKP'yi kurma görevini üstlenen Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin temsil ettiği büyük birlik atılımının sade bir öğesine dönüşüyor.
Fabrikalarda, işyerlerinde, okullarda, köylerde, mahallelerde, grevlerde, direnişlerde, yürüyüş ve mitinglerde, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin teorik ve pratik etkinliklerinde buluşmak dileğiyle.

Dostça selamlarımızla. 

İÇİNDEKİLER
Merhaba
Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
Özgür Sendikalar Yasası Getirilmelidir ‑ Ali Uğur
Kıdem Tazminatı ‑ Rıza Usta
Petrol‑İş Sendikasında Yeni Bir Dönem ‑ Fatih Aydın
Füze Kalkanı ‑ Hülya Kortun
Şiir: Yolcu ‑ Hasan Hüseyin Korkmazgil
Tarihimizden
    Başlarken
    SİP Genel Başkanlığı'na Açık Mektup: TARİH SİZİ AFFETMEYECEK!
    Basın Açıklaması: SİP'in Çirkin Saldırısını Püskürteceğiz
    Milliyetçi Reformist Sapma: Legal Leninizm
TKP'nin Tarihsel İsim Hakkı ‑ Sadık Varer
TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
TKP Program Taslağı
TKP Tüzük Taslağı
Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi: Açıklama
Rusya Sosyal Demokratlarının Görevleri ‑ V. İ. Lenin
Parti Öğretisi ‑ Muhsin Salihoğlu
Sınıf Mücadelesinden Bir Kesit ‑ Ali Kaplan
NATO Emperyalizmin Zulüm Aygıtıdır ‑ James Petras
Ne Yapsanız Boşuna ‑ Cemile Vuslat
Can Çekişen Kapitalizm ve Düzenbaz Maliyeciler ‑ Ozan Gökbakar
Basından
    "İsmail Beşikçi ve Türkiye'de İfade Özgürlüğü" Sempozyumu
    ve CİA Kuruluşları ‑ Ahmet Kaplan
Unutma

Kapak Fotoğrafı: 10 Eylül 2011 tarihinde Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi tarafından düzenlenen TKP'nin 91. kuruluş yıldönü kutlamasından