Tarih: 30.9.2006 |  Bildiri
Emekçi halkımıza

1 Mayıs 2005 Kadıköy Mitingi Üzerine
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı İstanbul Kadıköy'de coşkuyla kutladık. Yüz bine yakın emekçi, dil, mezhep, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeden kapitalist sömürüye ve emperyalist baskıya karşı taleplerini haykırdı.

Özelleştirmeleri, kazanılmış sosyal haklarımızın elimizden alınmasını, yurdumuzun köleleştirilmesini, İncirlik üssünün açık çekle Amerikan işgal politikalarının hizmetine verilmesini, faşist ve şovenist provokasyonları protesto eden katılımcılar; işçi sınıfı ve dostlarının verdiği mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da boyutlanacağını gösterdi.

Seksen beşlik çınarımız Bekir Karayel'den bir yaşındaki Devrim bebeye kadar, üç kuşağı bir araya getiren Ürün ve TÜM-İGD korteji şanlı tarihimizi, dişimizle tırnağımızla ördüğümüz bugünümüzü ve yeni bir dünyayı mutlaka kuracak olan geleceğimizi alanda temsil etti. Coşkusu ve disipliniyle Mustafa Suphi'lerin ve İsmail Bilen'lerin TKP'sinin asla yok edilemeyeceğini kanıtladı.

Sömürüye ve zulme karşı daha da güçlenecek bir sosyal mücadelenin işaretini veren 1 Mayıs 2005, ne var ki, talihsiz bir olayla gölgelendi. SODAP ve Ürün/TÜM-İGD kortejlerinin bir yanlış anlama sonucu karşı karşıya geldiği noktada, sosyalist hukuktan habersiz, devrimci disiplinden yoksun, halk güçleri arasındaki sorunların nasıl çözüleceğini bilmeyen bir grubun SODAP yöneticilerinin bütün engelleme çabalarına rağmen yarattığı olayda torna işçisi Hasan İleri arkadaşımız ağır olmak üzere, dört arkadaşımız yaralandı.

Sadece halk düşmanlarını sevindiren bu feci olay, Ürün ve TÜM-İGD kortejinin devrimci sorumluluk ve soğukkanlılığı elden bırakmadan, bayrağını yüksekte tutarak, sloganlarını daha da gür haykırarak yürüyüşünü tamamlamasını engelleyemedi, engelleyemez.

Yöneticilerinin olay anındaki sorumlu tutumunu, miting ertesindeki yaklaşımlarını, yayınladıkları bildiriyi, Hasan İleri arkadaşımızı hastanede ziyaret ederek üzüntülerini belirtmelerini dikkate alarak, bugüne kadar devrimci dayanışma içinde bulunduğumuz SODAP'la dostluğumuzun ve siyasi ilişkimizin eskisi gibi devam edeceğini açıklarız. Bu olay bahane edilerek aramızda kan davası yaratılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Yeni kazanılan kesimleri eğitmek, sosyalist hukuku taraftarlarımıza benimsetmek, devrimci disipline uymak, dostu düşmanı ayırt etmeyi öğrenmek ve öğretmek, halk güçleri arasında şiddete asla yer olmadığını anlamak ve anlatmak, dostlarına bilinçsizce el kaldıranları aramızdan ayıklamak, provokasyonları boşa çıkarmak, sadece SODAP'ın değil, hepimizin ortak görevidir. Sorun hepimizin sorunu, çözüm hepimizin çözümüdür.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın devrimci dayanışma!

Daha güçlü 1 Mayıs 2006 için ileri!


ÜRÜN Sosyalist Dergi