Sosyalist Dergi: 1 |  Arsızlar |
Rıdvan Budak

Türkiye işçi sınıfının en yiğit önderlerinin uzlaşmacı, "uyumlu" sendikacılığa karşı işçi sınıfının haklarını almak üzere 1967 yılında kurduğu DİSK'in son genel başkanı Rıdvan Budak, DSP'den milletvekili adayı oldu. DİSK'in kuruluş bildirgesinde yer alan ana ilkelerden biri konfederasyonun "emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele etmek amacıyla" kurulduğunu belirtiyordu.DİSK'in son genel başkanı Rıdvan Budak'ın bugün aday olduğu DSP ise, daha şimdiden İMF programlarına uygun politikalar izlemekte ve seçim sonrası hükümete gelmesi halinde de aynı politikalara hiçbir itirazı olmayacağını beyan etmektedir. Ayrıca, emperyalist kapitalizmin uluslararası anayasası olarak hazırlanan ve ülkelerin tüm kaynaklarının çokuluslu şirketlere peşkeş çekilmesini sağlayacak MAİ'ye ve uluslararası tahkim yasalarına mutlak bir uyum göstereceğini de seçim bildirgelerine koymuştur.

Rıdvan Budak, işte bu partiden aday oldu ve "işçi sınıfının haklarını mecliste savunmak üzere" aday olduğunu açıkladı. Sen kimi kandırıyorsun; DSP içinde işçi sınıfının hangi hakları savunulacak?

Bu konuda fazla bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama şunu sormadan geçmeyelim: Ya Rıdvan Budak, olur ya, milletvekili seçilemezse? DİSK'in başına ne adına geri dönebilecek ve bu durumu işçi sınıfımıza nasıl anlatacak?

 
Yazarın Diğer Yazıları
 SSK'yı işçiler batırdı!
 OLUMSUZ Mehmet Y. Yılmaz
 Maliye rantiye peşinde (imiş)
 YORUMSUZ
 Rıdvan Budak
 ÖRNEK ÜLKE, TÜRKİYE
 ESNEKLEŞTİRME Mİ, BELKEMİKSİZLEŞTİRME Mİ
 ÜZEYİR GARİH'İN SON SÖYLEŞİSİ!

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS