Sosyalist Dergi: 24 |  ÜRÜN |
Merhaba

Bu sayımızla size otuzuncu ürünümüzü (kitap dizisi ve sosyalist dergi) sunarken dünyada, bölgede ve ülkede hareketli bir dönemden geçiyoruz.

Kapitalizmin dünya çapında bir ekonomik krize girdiği artık burjuva ideologlarının da dilinde. 1929 Büyük Bunalımı benzetmesi neoliberaller arasında bile yaygınlaşıyor. Faşizmden sonra dünya işçi sınıfına ve emekçilere yönelik en kapsamlı, en şiddetli, en uzun süreli ve sosyalist ülkelerde karşı devrimci kapitalist restorasyonlara yol açarak sosyalist sistemi yıktığı için en başarılı saldırı olan neoliberalizmin son kullanma tarihi doluyor. İngiltere’de Northern Rock Bankasının, Amerika’da Bear Stearns Bankasının devlet tarafından kurtarılması, neoliberal dogmaları çürütüyor ve “kapitalizmde kârlar özelleştirilir, zararlar kamulaştırılır” ilkesinin geçerliliğini yeniden kanıtlıyor. Kapitalist şirketlerin rezalet boyutlarındaki vurgunlarının bedeli her zaman olduğu gibi emekçilerin sırtına yükleniyor. İşçi sınıfı, bütün emekçiler gereken yanıtı verecekler.Irak ve Afganistan emperyalizm ve dünya kapitalist sistemi açısından artık başarısızlık öyküleri. Halkların direnişi sömürgeci işgallerin zincirlerini bütün zorluklara rağmen adım adım kırıyor. Hepimiz adına savaşan Irak direnişçileri işgal altında geçen beş yılın bilançosunu çıkarıyor ve er geç gelecek olan zaferi hızlandırmak için yeni adımlar atıyor.

Ülkede egemen kapitalist sınıfın iki kanadı arasındaki çekişmeler yoğunlaşırken, her iki kanadın bir bütün olarak işçi sınıfımızın ve emekçilerin toplumsal kazanımlarına karşı yoğun bir saldırıya giriştiklerini görüyoruz. Bütün çalışanlara ağır hak kayıpları getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası tasarısı işçilerin, kamu emekçilerinin ve emeklilerin bütün çabasına rağmen yasalaştı. Mücadele devam edecek.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, bu mücadelenin sürdürüleceği ve daha da yaygınlaştırıldığı bir gün olacak. İstanbul’da Taksim’de olacağız ve en haklı taleplerimizi, evrensel özlemlerimizi hep birlikte haykıracağız.

Halka karşı saldırırken kapatma davasıyla karşılaşan AKP, “gadre uğrayan özgürlükçü parti” imajını vermek için bile sosyal saldırısından vazgeçmedi. 301. maddeyi kaldırmayı reddedip yasa metninde işe yaramaz bir rötuş yapmakla yetinerek ifade özgürlüğü konusunda, 1 Mayısı ücretli bayram günü ilan etmeyerek ve Taksim’i 1 Mayısa açmayı reddederek işçi hakları, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu tekrar tekrar kanıtladı. Boşuna dememişler: can çıkar, huy çıkmaz.

Bu günlerde, işçi sınıfı, emekçiler, Kürt kardeşlerimiz, gençler, kadınlar, emperyalizm ve işbirlikçilerinin sömürü ve baskı siyasetlerine karşı daha da hareketli. Bu hareketlenmeyi kalıcılaştırmak, emperyalizme ve kapitalizme karşı örgütlü ve bilinçli sınıf hareketi düzeyine yükseltmek görevi önümüzde duruyor.

Dostça selamlarımızla.

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS