Sosyalist Dergi: 32 |  ÜRÜN |
Merhaba

AKP ve ortakları bütün topluma akıl tutulması dayatıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan beri "Yurtta sulh, dünyada sulh" sloganıyla övünen Türkiye, içte ve dışta savaş politikasına teslim oldu. İçte ve dışta savaş politikası sadece emperyalizmin ve siyonizmin işine yarar.

Bütün bölge halklarını birbirine kırdırma politikasına karşı direnmek, aşımızı, ekmeğimizi, işimizi, özgürlüğümüzü, onurumuzu, kardeşliğimizi, insanlığımızı savunmaktır. Türk, Kürt, Arap halklarının eşitlik, özgürlük ve barışa dayanan birliği, kapitalist krizin bütün emekçileri kasıp kavurduğu ve emperyalizmin savaşa yöneldiği koşullarda bölge halkları için tek çıkış yoludur.

TKP dostları, 1 Mayıs ve 15-16 Haziran'dan sonra 10 Eylül'ü de birlikte kutluyorlar. Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin "10 Eylül'ü birlikte kutlayalım" başlıklı çağrısı şöyle:

"Sosyalist sistemin dengeleyici gücünü yok ettikten sonra her yerde işçi sınıfına, şehir ve köy emekçilerine, ezilen halklara saldıran emperyalizm ve kapitalist işbirlikçileri, dünyayı vahşi sömürüye, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe ve savaşa mahkûm etti.

"Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada işçi sınıfı, şehir ve köy emekçileri, ezilen halklar, gençler, kadınlar, sömürücü egemenlerin kendilerine biçtiği kadere razı olmuyor, ellerindeki her imkânı kullanarak direniyor.

"Türkiye'de kapitalist egemenlerin ve uzantısı likidatörlerin beyhude bir çabayla yok etmeye çalıştığı TKP'nin yerinin asla doldurulamadığına inanan bütün TKP'lileri, 10 Eylül 1920'de Bakû'da kurulan TKP'nin 91. kuruluş yıldönümünü, "Likidasyona Son" belgisi altında birlikte kutlamaya çağırıyoruz.

"Küresel krizde meşruiyet masalları çöken emperyalizme ve egemen kapitalist işbirlikçilerine karşı mücadeleyi zafere ulaştırmak için, işçi sınıfının devrimci teorisini günümüz dünyasının pratiğiyle birleştiren, düzen içi çözüm teslimiyetçiliğini reddeden, liberalizme ve şovenizme kararlı biçimde karşı duran, bilinçli, örgütlü, enternasyonalist parti ihtiyacı kendini her zamankinden daha çok duyuruyor.

"Mustafa Suphi, Ethem Nejat, Salih Hacıoğlu, Şefik Hüsnü, Nâzım Hikmet, Reşat Fuat, Zeki Baştımar ve İsmail Bilen'lerin TKP'sinin siyaset alanındaki meşru, yasal, demokratik yerini alması, Türk, Kürt, Arap bütün halkların eşitlik temelinde kardeşliğine büyük ivme kazandıracak, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde niteliksel bir atılım anlamına gelecektir.

"10 Eylül'ü birlikte kutlamak, kapitalist sömürüden, emperyalist kölelikten, faşizmden ve despotizmden, sınıfsal, ulusal, cinsel her türlü baskıdan kurtulmuş, işçilerin birliği, halkların kardeşliği ilkesini benimsemiş eşit ve özgür bir toplum idealine inanan herkesin ortak başarısı olacaktır."

Dergimizin Almanya temsilciliğini üstlenen Hasan Çötok'a başarılar diliyoruz. İletişim bilgilerini künye sayfasında bulabilirsiniz.

Her zamanki çağrımızı yineleyerek bütün okurlarımızdan, fabrikalarında, okullarında, köylerinde, mahallelerinde yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini bizlere iletmelerini bekliyoruz.

Dostça selamlarımızla. 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma