Sosyalist Dergi: 33 |  ÜRÜN |
MerhabaDolar milyarderlerinden oluşan minicik uluslararası kapitalist şebeke, işçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini, ezilen halkları, kısacası dünya nüfusunun yüzde 99'unu köleleştirmek için yeniden sefere çıktı. İnsanları kitlesel olarak katletmeyi; ülkeleri yakıp yıkmayı; çocukları köleleştirmeyi; kadınları yok etmeyi; gençliği geleceksizleştirmeyi; işçi ve emekçileri yoksulluğa, halkları açlığa, canlıları ve doğayı ölüme terketmeyi kendilerine hak sayan bu sömürü ve zulüm temsilcilerini durdurmaktan başka çaremiz yok.

Sonsuz bir kölelik düzeni içinde, özgürlükten ve onurdan yoksun olarak sürünmek istemiyorsak, lüks ve iktidar içinde yaşamak için ABD‑AB‑NATO savaş blokunun emrinde ülkeyi ve bölgeyi ateşe atmaya karar veren yerli egemenleri de durdurmak boynumuzun borcu.
Dünyanın kaderi, emperyalizm ve emrindeki işbirlikçilerin karşıdevrimci saldırısına karşı mücadele eden, direnen, sömürüsüz, eşit ve barışçı bir dünya özleyen işçi sınıfının, emeğiyle ve onuruyla insanca yaşamak isteyen geniş halk kitlelerinin devrimci atılımıyla belirlenecek.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi, insanlığın yüzde 99'unun özlemlerini gerçekleştirme mücadelesidir. Türkiye devrimi, bölge devrimi, dünya devrimi mücadelesi güncel bir mücadeledir.

Bu mücadele, dünya proletaryasının ve dostlarının ortak pratiğinden çıkarılmış bilimsel bir teoriye, bu teorinin yol göstericiliğinde kapitalizmin ve emperyalizmin dayattığı kör gidişe karşı siyasal eyleme, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin siyasal eylemle dünyayı değiştirebilecek bir kaldıracı elbirliğiyle kuracak sabırlı bir örgütlenmeyi gerçekleştirme becerisine bağlı.

Ürün, elinizdeki son sayısıyla kendini feshediyor ve ülkemizin siyasal‑sosyal yaşamında yasal TKP'yi kurma görevini üstlenen Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin temsil ettiği büyük birlik atılımının sade bir öğesine dönüşüyor.

Fabrikalarda, işyerlerinde, okullarda, köylerde, mahallelerde, grevlerde, direnişlerde, yürüyüş ve mitinglerde, Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor Girişimi'nin teorik ve pratik etkinliklerinde buluşmak dileğiyle.

Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Açıklama
 TKP Tüzük Taslağı
 TKP Program Taslağı
 TKP Yasal Kuruluş Hazırlık Konferansı Sonuç Bildirisi
 Tarihimizden
 Suphi'den Bilen'e Gelenek Yaşıyor
 Emperyalist Savaş Blokunun Pirus Zaferi
 Merhaba
 Dünya Komünist ve İşçi Hareketinden: Yunanistan Komünist Partisi Programı - II
 Gündemden
 Norveç'te Faşist Katliam
 15‑16 Haziran 1970'in Derslerini Tartıştık
 15-16 Haziran
 Ortadoğu'dan
 Selamlaşma