Sosyalist Dergi: 33 |  ÜRÜN |
MerhabaDolar milyarderlerinden oluşan minicik uluslararası kapitalist şebeke, işçi sınıfını, şehir ve köy emekçilerini, ezilen halkları, kısacası dünya nüfusunun yüzde 99’unu köleleştirmek için yeniden sefere çıktı. İnsanları kitlesel olarak katletmeyi; ülkeleri yakıp yıkmayı; çocukları köleleştirmeyi; kadınları yok etmeyi; gençliği geleceksizleştirmeyi; işçi ve emekçileri yoksulluğa, halkları açlığa, canlıları ve doğayı ölüme terketmeyi kendilerine hak sayan bu sömürü ve zulüm temsilcilerini durdurmaktan başka çaremiz yok.

Sonsuz bir kölelik düzeni içinde, özgürlükten ve onurdan yoksun olarak sürünmek istemiyorsak, lüks ve iktidar içinde yaşamak için ABD‑AB‑NATO savaş blokunun emrinde ülkeyi ve bölgeyi ateşe atmaya karar veren yerli egemenleri de durdurmak boynumuzun borcu.
Dünyanın kaderi, emperyalizm ve emrindeki işbirlikçilerin karşıdevrimci saldırısına karşı mücadele eden, direnen, sömürüsüz, eşit ve barışçı bir dünya özleyen işçi sınıfının, emeğiyle ve onuruyla insanca yaşamak isteyen geniş halk kitlelerinin devrimci atılımıyla belirlenecek.

Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi, insanlığın yüzde 99’unun özlemlerini gerçekleştirme mücadelesidir. Türkiye devrimi, bölge devrimi, dünya devrimi mücadelesi güncel bir mücadeledir.

Bu mücadele, dünya proletaryasının ve dostlarının ortak pratiğinden çıkarılmış bilimsel bir teoriye, bu teorinin yol göstericiliğinde kapitalizmin ve emperyalizmin dayattığı kör gidişe karşı siyasal eyleme, işçi sınıfının ve bütün emekçilerin siyasal eylemle dünyayı değiştirebilecek bir kaldıracı elbirliğiyle kuracak sabırlı bir örgütlenmeyi gerçekleştirme becerisine bağlı.

Ürün, elinizdeki son sayısıyla kendini feshediyor ve ülkemizin siyasal‑sosyal yaşamında yasal TKP’yi kurma görevini üstlenen Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi’nin temsil ettiği büyük birlik atılımının sade bir öğesine dönüşüyor.

Fabrikalarda, işyerlerinde, okullarda, köylerde, mahallelerde, grevlerde, direnişlerde, yürüyüş ve mitinglerde, Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi’nin teorik ve pratik etkinliklerinde buluşmak dileğiyle.

Dostça selamlarımızla.
 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS