Sosyalist Dergi: 12 |  ÜRÜN |
SONUÇ BİLDİRİSİ - 12 Ocak 2003

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 12 Ocak 2003 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da toplandı. Türkiye, bölge ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü. Geçen toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi.

Irak'a yönelik emperyalist işgal planlarına karşı tüm Ürün okurlarının savaş karşıtı güçlerle ortak hareket etmesi kararı alındı. Amerikan emperyalizminin çeşitli bölge ülkelerini suç ortağı yaparak bölgenin petrol kaynaklarına el koymasını amaçlayan bu sömürgeci savaşa karşı ivedi biçimde harekete geçilmesinin gerekliliğini tekrar vurguladı. Faaliyetleri uzun zamandır devam eden savaş karşıtı platformların sosyalist ve devrimci demokratik siyasi partileri, işçi ve kamu emekçi sendikalarını, köylü örgütlerini, ilerici gençlik ve kadın derneklerini, yurtseverleri, barışsever aydınları da kucaklayabilecek bir direniş cephesi haline dönüşmesi için tüm bölgelerdeki Ürün okurlarının gerekli adımları atmasını kararlaştırdı.

Bu bağlamda, ülkemizin hava ve deniz limanlarının, demir yollarının, yer altı ve yer üstü kaynaklarının başta ABD olmak üzere NATO'cu emperyalistlerin hizmetine sunulmasına kesinlikle karşı çıktı. Ülkemizin komşusuna saldıranlara yataklık etmemesi ve üslerin bu saldırılarda kesinlikle kullanılamaması için her türlü gayretin gösterilmesini kararlaştırdı.

Gene aynı bölge içinde yer alan ve Amerikan emperyalizminin ikinci adımda "halletmeyi" planladığı Filistin halkıyla enternasyonalist dayanışmanın yükseltilmesi gereğini vurguladı.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 3 Kasım 2002 seçimlerinde oylarını ve gücünü seferber ettiği Emek Barış Demokrasi Bloku'nu değerlendirdi. Seçimlerin ardından blokun hangi ilkeler ve çalışma kuralları çerçevesinde devam edeceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Bloku oluşturan tüm bileşenlerin eşitliği temelinde çalışmaların yürütülmesine onay verdi. Koordinasyonumuz, Blok'un emperyalist savaş tehdidini birinci öncelikle gündemine alması, kapitalist sistemin tüm sonuçlarına son vermeyi hedeflemesi doğrultusundaki görüşlerimizin Blok bileşenlerine iletilmesini kararlaştırdı.

Bölgemizde gelişen ve tüm insanlığı yıllar boyu sürebilecek acı dolu bir döneme sürükleyebilecek savaş tehlikesinin bilincindeki Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, bu dönemin gerektirdiği özveriye hazır olduğunu beyan ederek tüm komünist kadroları bu doğrultuda mücadeleye davet etti.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS