Sosyalist Dergi: 14 |  ÜRÜN |
SONUÇ BİLDİRİSİ - 13 Temmuz 2003

Tek Çözüm Bağımsızlık Politikası

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, 13 Temmuz 2003 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da toplandı, bölge ve Türkiye gündemine ilişkin gelişmeleri görüştü. Son toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi.

ABD ve İngiliz emperyalizminin işgali altındaki Irak halkının verdiği yer altı direnişini selamladı. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, Asurisiyle; Müslüman, Hıristiyan, Sünni, Şii Irak halklarının yürüttüğü anti-emperyalist mücadelenin en kısa zamanda işgalcilerin yenilgisiyle sonuçlanması, dünya proletaryasının ve dünya halklarının kurtuluşu yolunda önemli bir aşama olacaktır.

ABD emperyalizminin Süleymaniye kentinde 11 askeri bir baskınla esir alması, özünde işbirlikçi oligarşinin 1946’dan bu yana uyguladığı ABD’ye teslimiyet ve halk düşmanlığı politikalarının iflas ettiğini göstermiştir. Türkiye işçi sınıfının ve Türkiye halklarının ülkemizin on yıllardan beri ABD’nin tahakkümü altında yaşamasına son verecek bir cevabı vardır. Cevabımız bağımsızlık politikasıdır. AKP iktidarının ABD’nin, ülkemizin kaynakları üzerindeki tahakkümünü arttırmayı amaçladığı bilinen ve tüm yasal ve anayasal kurallara aykırı olarak çıkarttığı üslerin, limanların ve sınırların ABD’ye açılmasını içeren “gizli kararname”nin içeriğinin derhal halka açıklanmasını ve eş zamanlı olarak da kararnamenin iptal edilmesini talep ediyoruz. Türkiye emperyalizmden bağımsız yaşayabilir.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, bağımsızlık politikasının ekonomik temellerini sağlamak üzere halkımıza işsizlik, açlık ve sefalet dışında bir şey getirmeyen İMF’nin deli gömleğinin yırtılması, Gümrük Birliği’nden çıkılması, tarım ve sanayinin desteklenmesi yönünde politikalar izlenmesinin şart olduğunu bir kez daha beyan etti. Aynı bağlamda emperyalizmin siyasi ve askeri tahakkümünden kurtulmak üzere NATO’dan çıkılmasının, ABD üslerine el konulmasının Ortadoğu’da kalıcı bir barış sağlamanın da ön koşulu olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Irak’ta ve Filistin’de devam eden direnişlere destek olmasının ve ABD’nin gözünü diktiği İran ve Suriye’ye müdahale edilmesine karşı çıkmasının halkların kardeşliği açısından bir görev olduğunu belirtti.

Ortadoğu açısından kilit öneme sahip Kürt sorununun ülkemizde demokratik yollardan çözümü önemlidir. Emperyalizmin bölgede yürüttüğü “halkları birbirine kırdırma” politikasını boşa çıkartmak üzere ilk adımda ayrımsız bir genel af çıkartılmalı, düşünce, örgütlenme ve sendikal özgürlükler kabul edilmelidir.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, iktidarın özelleştirme ve iş kanunu saldırısına karşı meşru direnme çağrısı yaptı. Kölelik yasası niteliğindeki yeni iş yasasının kesinlikle reddedilmesi ve her platformda teşhir edilmesini gerektiğini vurguladı. 12 Eylül mantığıyla çıkartılmış bulunan YÖK kanunuyla akademik özgürlükleri yok eden sistem yerine AKP’nin önerdiği üniversiteleri siyasi iktidarlara tabi kılacak olan yeni yasa taslağının da reddedilmesini talep ediyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı devletten, sermayeden ve emperyalizmden bağımsız, özgür ve demokratik eğitim sağlayacak bir Emekçi Üniversitesidir.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, bölgemizin ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşmak ve emperyalizmin saldırılarını en kısa zamanda boşa çıkartmak için gerekli hazırlıkların yapılmasını kararlaştırdı.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar’ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS