Sosyalist Dergi: 12 |  ÜRÜN |
Sonuç Bildirisi - 6 Ekim 2002

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 6 Ekim 2002 tarihinde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da toplandı. Türkiye, bölge ve dünyadaki son gelişmeleri görüştü. Geçen toplantıda alınan kararların ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirdi.

Amerikan emperyalizminin uluslararası hukukun en temel ilkelerini çiğneyerek Irak'a karşı bir saldırı savaşı başlatma planlarını boşa çıkarmak için Irak halklarıyla dayanışmanın yükseltilmesini istedi. Ülke, bölge ve dünya halklarının, bölgenin petrol kaynaklarına emperyalist kodamanların bütünüyle el koymasını amaçlayan bu sömürgeci savaşa karşı en ivedi biçimde harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Sosyalist ve devrimci demokratik siyasi partileri, işçi ve kamu emekçi sendikalarını, köylü örgütlerini, ilerici gençlik ve kadın derneklerini, yurtseverleri, barışsever aydınları emperyalist savaşa karşı bir direniş cephesi örmeye çağırdı. Aynı bağlamda, İsrail ablukası altındaki Filistin halkıyla dayanışmanın her alanda yükseltilmesi gereğini vurguladı. Türkiye emekçileri sömürgeci efendilerin kiralık askeri olmayacak, enternasyonalist dayanışmada üzerlerine düşen görevi yerine getirecektir.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu, işçi ve köylü kitlelerini, kendilerini emperyalizmin ve yerli tekelci kapitalistlerin çıkarına ekonomik soykırıma mahkum eden İMF programının yırtılıp atılması, işsizliğe ve yoksulluğa son vermeyi amaçlayan sosyal bir programın uygulanması için harekete geçmeye çağırdı. Emperyalist savaş politikasına, kapitalist sömürüye ve faşizme karşı bütün halkı birleştirmeyi, özgürlüğe, bağımsızlığa ve refaha kavuşturmayı güvence altına alacak bir güçbirliğinin yaşamsal önemini vurguladı.

Bu amaçla, 3 Kasım 2002 seçimlerinde emek, barış ve demokrasi blokunu destekleme, oylarımızı ve gücümüzü DEHAP için seferber etme kararını onayladı ve bu kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaptı. Emek, barış ve demokrasi blokunun seçimlerden sonra da devam edecek bir emekçi cephesinin çekirdeği olarak benimsetilmesi için elden gelen herşeyin yapılmasının gereğine işaret etti.

Kapitalist düzenin ve militarizmin övgü düzücüsü, kapitalist medyanın yeni gözdesi SİP'in Türkiye Komünist Partisi adını çalarak seçimlere katılmasını, burjuvazinin işçi sınıfını şaşırtmak amacıyla işçi sınıfının partisine karşı danışıklı resmi parti kurdurma taktiğinin yeni bir ifadesi olarak bir kez daha mahkum etti. Komünist kadroları, SİP'in sahteciliğine karşı birleşmeye ve 82 yıllık TKP'nin siyasal yaşamdaki meşru yerini alması için mücadeleye omuz vermeye çağırdı.

Ürün Okurları Türkiye Koordinasyonu 
Yazarın Diğer Yazıları
 MERHABA
 Onbeşleri Andık
 Gündemden
 Oğuzhan Müftüoğlu ve Arkadaslarına Açık Mektup
 Kıbrıslı Türkler Kardeşimizdir, Eşitimizdir, Dostumuzdur
 Libya Gündeminden
 Bıçak Kemiğe Dayandı
 Merhaba
 Atılım Üzerine
 Engin Ardıç’ın İftiracılığı Tescil Edildi
 AKP 12 Eylül Rejiminin Yeni Efendisi
 Şiir: Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes’e Öğütler
 Merhaba
 Hrant Dink’i anıyoruz
 Barış bölmez, birleştirir

 
İrtibat: 0212 - 245 28 11
E-posta: posta@urundergisi.com | RSS