Sosyalist Dergi: 29 |  ÜRÜN |
Barış bölmez, birleştirir

21.12.2010

Demokratik Toplum Kongresi'nin geçen hafta sonu (18 19 Aralık 2010) Diyarbakır'da düzenlediği Demokratik Özerklik Çalıştayı'nda sunulan Demokratik Özerklik Taslağı üzerinde estirilen şovenist fırtına ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıdır. Meclis Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, AKP sözcülerinin, Genelkurmay'ın, MHP'nin koro hâlinde bir linç havası yaratma tutumunu kınıyoruz. Demokratik Özerklik Taslağı, suçlu ilan edilerek savcılara havale edilemez.Adı üzerinde, bu Taslak, Türkiye toplumuna Kürt sorununun barışçı çözümü için bir tartışma metni olarak sunulmuştur. Parçalanması, boğulması değil; tartışılması, eleştirilmesi, zenginleştirilmesi, somutlaştırılması gerekir. Demokratik Özerklik Taslağı, uzun yıllardır süren kanlı çatışmaya son verebilecek, Türk Kürt barışını sağlayabilecek, ülkeyi demokratikleştirebilecek bir siyasal proje olarak değerlendirilmelidir.

İşçi sınıfı devrimcileri eşitlik ve özgürlük felsefesini esas alır ve enternasyonalizmi savunur. Bütün halklar eşittir, bütün diller eşittir. Her dil toplum hayatının her alanında serbestçe kullanılabilir. Hiçbir dil hor görülemez, yasaklanamaz veya ev hapsinde tutulamaz. Toplum hayatının hiçbir alanı Kürtçe veya herhangi bir dil için yasak bölge ilan edilemez. Türkçenin hiçbir ayrıcalığa ihtiyacı yoktur. Bütün diğer dillerle birlikte eşitlik ve özgürlük içinde kardeşçe var olabilir ve gelişebilir.

Halklar arasında bir sorun ortaya çıktığında, sorunun diyalog yoluyla, barış içinde çözümü aklın gereğidir. Kürt ulusal hareketi barışçı çözüm için teklifini sunmuştur. Barışçı çözüm fırsatını elinin tersiyle itmek, Türk ve Kürt gençlerini birbirlerini sonsuza kadar tüketecek bir kardeş kavgasına mahkûm etmek cinayettir. Barış ülkeyi bölmez, halkları birleştirir.

 
Yazarın Diğer Yazıları
 Cengiz Çandar'ın Yeni Hedefi
 Yanlış Tarih, Yanlış Politika
 Ordu ve AKP
 Hesap Vakti
 Akıl Tutulması
 Tarih Hızlanıyor
 Merhaba
 Gündemden
 Haydi, Devrimci Dayanışmamızı Göstermeye
 Libya Gündeminden
 1 Mayıs Gündemi
 Seçimden Önce
 12 Haziran 2011 Seçiminde Tutumumuz
 12 Haziran 2011 Seçim Sonuçları
 Seçimden Sonra